Puck van Dijk

Puck studeerde aan de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (BA, 2008) en daarna Wijsbegeerte aan de UvA (BA, 2011) en de VU (MA, 2013). Puck maakt immersieve voorstellingen op het grensvlak van film en theater, altijd op een bijzondere locatie. Ze zoekt naar manieren om haar publiek volledig onder te dompelen in een verhaal, waarin zij haar publiek meer als een deelnemer van dat verhaal ziet, dan een passieve toeschouwer. Haar grote voorliefde voor epische Hollywood producties en obscure Science fiction zijn vaak terug te zien in haar voorstellingen. Door haar achtergrond in de filosofie én theater zoekt zij altijd naar manieren om grote thema’s zoals de complexiteit van de menselijke geest, klimaatverandering of onze relatie met technologie op een laagdrempelige en herkenbare manier te vertellen. Dit doet zij vanuit haar eigen gezelschap PLAY productions en als freelance theatermaker. In workshops en trainingen zoekt Puck samen met de deelnemers naar betekenis; wat betekent een handeling op toneel? Wat betekent een trend op het internet? Waarom lopen we allemaal met de trein mee als deze aankomt op het perron? Deze zoektocht vindt zij minstens even boeiend als de uitkomst.