Jurre Schreuder

Jurre Schreuder is professioneel acteur bij verschillende theatergezelschappen en voor film en televisie, en werkzaam als trainer en docent. Hij studeerde aan de Toneelacademie Maastricht . Op de toneelschool werd hij heen en weer geslingerd tussen verbazing en passie, door enerzijds teleurstellende, dure producties en anderzijds fantastische, simpele voorstellingen. Sindsdien stelt hij zichzelf de vraag: ‘Hoe werkt het en wanneer werkt het?’ Jurre is altijd op zoek naar die momenten, tijdens de repetitie en voorstelling, die de toeschouwer raken. Hoe vind je deze momenten en hoe hou je deze vast? Zijn motto is ‘Kunst is leven’ waarbij hij de film Art is Life maakte.
De laatste jaren is hij onverwacht gefascineerd geraakt door het fantastische werk van Shakespeare. Als maker voelt hij zich uitgedaagd om deze teksten tot leven te brengen. Dit doet hij o.a. bij The Dutch Factory. Daarnaast speelt hij met de voorstelling Shakespearience in huiskamers, theaters en scholen.