Marieke Dooper

Marieke Dooper is theatermaker en stemdocent. Na haar afstuderen aan de HKU en vele voorstellingen verder, vond ze haar theaterpassie in Namibië. Theater om verbinding te maken tussen spelers en het publiek.
Ze is medeoprichter van- en speler/maker bij De Nieuwe Lichting, de theatergroep die interactie en verbinding met de zaal naar een hele prettige hoogte heeft gebracht.
Ze geeft stempower-cursussen aan iedereen die de kracht van zijn stem wil ontdekken.
Als theatermaker zoekt Marieke graag alle grenzen op van de verbeelding, waarbij ze het allereerst belangrijk vindt dat makers/ deelnemers/cursisten vanuit hun eigen lol beginnen.