Hedwig Koers

Hedwig Koers studeerde in 2009 af aan de mimeopleiding van de AHK, en in 2017 aan de Master Kunsteducatie van ArtEZ. Ze maakt  beeldend theater vanuit dat wat er is: het lichaam in beweging, de locatie en de inbreng van spelers en publiek. Steeds naar aanleiding van een actueel  thema. Maar eigenlijk probeert ze in alles wat ze maakt het hele leven samen te vatten.
Hedwig maakte voorstellingen voor onder andere het Amsterdam Fringe Festival, het Amsterdamse Bostheater, Oerol en Over het IJ Festival. Ze werkt afwisselend met professionele spelers en amateurs, en vaak met een groot dekzeil.
Naast haar regieprojecten werkt Hedwig soms als actrice of docent, en houdt ze zich bezig met artistiek onderzoek en onderwijsontwerp. Haar ambitie is om over ongeveer vijf jaar een eigen school opgericht te hebben waarin multidisciplinair cultuuronderwijs (leren d.m.v. kunst) centraal staat.