Niels Vermeulen

Niels Vermeulen is componist en interdisciplinair maker. Hij studeerde elektronische compositie (HKU), docent muziek (Koninklijk Conservatorium) en behaalde cum laude zijn Master of Music in NAIP (New Audiences and Innovative Practice). Niels is geïnteresseerd in het verbinden van het compositieproces aan het leven zelf: het spelen met divergente en convergente acties in diverse domeinen (kunst / educatie / samenleving). Als artistiek onderzoeker en performer creëert hij structuren om betekenis te geven aan de wereld.
Hij doceert Cross Arts & Interdisciplinaire Kunst aan het Prins Claus Conservatorium en Minerva. Hij geeft cross art & compositie workshops bij Buitenkunst en creëert elektronische muziek in HexBlack. Zijn solo werk vindt plaats onder het pseudoniem THUS (The Unexpected System) en bestaat uit conversaties, video’s, composities en teksten. In zowel de workshops als in THUS komen diverse fascinaties van hem terug: Flow, Performance, (On)bepaaldheid en Synchroniciteit, Analoog-Digitaal, Codes, Essentie en Balans. (Niels is ook op Soundcloud te vinden.)

Geeft dit jaar (in ieder geval) de Speciale week op Randmeer:

TTL-performance

Kijk ook op:
http://nielsvermeulen.com/
http://www.unexpectedsystem.com/