Tamar Spierenburg

Tamar Spierenburg (1997) speelt met de stem als instrument. Zij zet deze natuurlijke vorm van menselijke expressie in om muziek te laten klinken. Alle vocale uitingen zijn welkom; van spraak tot zang, van zuchten tot lachen, van oerkreten tot melancholische klanken, van de zachtste kraakjes tot de langste uithalen. Taal, teksten, woorden, bestaand en verzonnen, gaan mee op de ontdekkingstocht van de stempoëzie. Het hele lichaam en alle zintuigen doen mee. Naast het gehoor, zijn ook tast, zicht en geur een opening voor haar muzikale creaties. Tamar onderzoekt hoe lichaam en stem versmolten zijn. De adem is beweging, de stem is beweging, het hele lichaam is beweging! Dit is een inspiratiebron voor haar werk, waarbij zij beweging en stem als één taal probeert te laten spreken. Tamar werkt met een mengelmoes van improvisatie, instant composition en uitgewerkte composities.

In 2022 studeerde Tamar af aan de opleiding Docent Muziek aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Zij laat haar stem horen in hedendaags klassiek, gregoriaans, kleinkunst, improvisatie, performance art, als straatmuzikant en organiseert zangcirkels.