Sarah Charalambides

Sarah Charalambides is grafisch vormgever en kunsttheoreticus. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en is sindsdien werkzaam als freelance ontwerper in en rondom het terrein van de moderne en hedendaagse kunst. Haar werk heeft een groot redactioneel aspect; het concept speelt een belangrijke rol en ze werkt graag vanuit de inhoud. Om haar kennis over creatieve processen en artistieke productie te verdiepen, studeerde Sarah Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en History of Art aan Goldsmiths, University of London. Ze promoveert in Visual Cultures aan Goldsmiths en doceert over de wijze waarop diverse kunstpraktijken zich verhouden tot sociale, culturele en politieke thema’s. Sinds 2009 geeft Sarah op Buitenkunst workshops beeldende kunst, soms met een grafische inslag. Daarbij onderzoekt ze de grens tussen kunst en vormgeving. Deze is vaak diffuus en vaag; wanneer is iets toegepast, wanneer is het autonoom? Ook is ze geïnteresseerd in de relatie tussen visuele communicatie en esthetisch engagement: Hoe kun je beeld en tekst effectief inzetten om vorm te geven aan subjectieve fascinaties en opvattingen?
Sarah geeft ook al een paar jaar het BKbeeldLAB op Buitenkunst voor jongeren van 14 t/m 21 jaar.