Cathelijn van Goor

Cathelijn van Goor studeerde in 1999 af aan de KABK in Den Haag, aan de richting vrije grafiek waar zij fotografie combineerde met tekenen door middel van lithografie. Na haar afstuderen heeft zij zich met name toegelegd op het maken van tekeningen en handgetekende stopmotion animaties.
De belangrijkste vraag in haar werk is in hoeverre technologische ontwikkelingen daadwerkelijk de vooruitgang opleveren die ze beogen. Om onderzoek te doen naar de gevolgen van de snelle ontwikkelingen in grote moderne steden heeft zij onder andere Tokyo, New York, Delhi, Shanghai, Beijing en Hong Kong bezocht. In 2012 woonde ze als artist-in- residence bij het CEAC voor vijf maanden in Xiamen, Zuid China. Afgelopen zomer woonde en werkte ze in het binnenlandatelier Het Pompgemaal in Den Helder, van het Mondriaan Fonds.
In haar meest recente series tekeningen ligt de focus op de mens die controle verliest over haar eigen uitvindingen. Ze maakte werk naar aanleiding van een 16km. wijd gebied in Google Streetview dat er, door een software-fout tijdens het opname proces, totaal vervormd uit is komen te zien. Cathelijn exposeert in binnen- en buitenland.