Rosa van der Kamp

Rosa van der Kamp studeerde in 2006 af als illustrator aan academie Minerva in Groningen. Haar werk gaat over het spanningsveld tussen natuur, mens en technologie. Rosa maakt illustraties in opdracht waar ze gevonden voorwerpen en structuren, veelal uit de natuur verwerkt in digitale collages. Tegenwoordig werkt Rosa ook als docent en onderwijs ontwikkelaar op een middelbare school waar zij de talenstroom media, design & ICT aan het ontwikkelen is. Creativiteit in een veranderende belevingswereld. Een van haar passies is het ontplooien van de beeldende creativiteit bij jonge mensen en zij weet dit op verrassende manieren bij ze aan te wakkeren. Met verbeeldingsvermogen laat zij kinderen met hedendaagse digitale en analoge middelen in een natuurlijke setting een nieuwe realiteit creëren.