Bouchaib Dihaj

Bouchaib Dihaj studeerde aan de Ecole Superieure des Beaux Arts in Casablanca, de Akademie voor Kunst en Industrie in Enschede en de Rijksakademie in Amsterdam. Voor Bouchaib staat kunst niet op zichzelf, maar maakt het deel uit van de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen en heeft het raakvlakken met de essentie van het bestaan.
Zijn beroepspraktijk richt zich op tekenen, schilderen en installaties. Incidenteel heeft hij monumentale werken voor de openbare ruimte ontworpen en uitgevoerd. Een rode draad in zijn werk is het onderzoek naar de betekenis van ‘het zijn’. Zijn fascinatie ligt bij de oorsprong van al het leven. In zijn werk is Bouchaib op zoek naar het raakvlak tussen  spiritualiteit en wetenschap.