Isis Germano

Isis Germano schrijft, denkt en doet onderzoek. Ze hanteert graag powertools maar blinkt er niet in uit. Het gaat haar meer om de esthetische impact van het vasthouden van een klopboor dan om het klussen. In haar onderzoek brengt ze dramaturgie, visuele theorie, genderstudies en filosofie over waarnemen en denken samen om te begrijpen hoe we in theater en beeldende kunst ‘Het Kind’ verbeelden. Ze schrijft over onze blik op het kind om te begrijpen hoe de manier waarop wij kijken naar kinderen samenhangt met cultureel specifieke ideeën over volwassenheid: over wie we zelf zijn. Als ze niet schrijft geeft ze les in dramaturgie, media en cultuurstudies, genderstudies, kunstgeschiedenis en soms iets heel anders.