Manuela Tessi

Manuela Lucia Tessi is een danskunstenaar die de afgelopen 20 jaar dansvoorstellingen heeft ontwikkeld in nauwe samenwerking met muzikanten en componisten met verschillende achtergronden. Ze komt oorspronkelijk uit Italië, maar woont en werkt in Nederland, Kaapstad en Berlijn. Ze voltooide haar dansopleiding aan de afdeling Moderne Theaterdans van de AHK in Amsterdam. Haar motivatie om beweging te creëren is in relatie tot het sonische en bij het creëren, doceren en samenwerken verwijst ze naar beweging om naar te luisteren, geluid om gezien te worden. Haar werk is vaak procesgericht, maar er is veel zorg voor het product: ze gelooft in de organische verbinding tussen de twee. Manuela zoekt naar fijngevoeligheid en belichaming in dans, waarbij ze vaak verwijst naar kinesthetische empathie, hoe wordt de beweging door de toeschouwer gelezen, niet alleen met de ogen en het intellect, maar waargenomen op een visceraal niveau.

Foto: Lindsey Appolis