Lux Sauer

Lux Sauer is een danser en choreograaf gevestigd in Utrecht die op het snijvlak van somatische beweging, choreografie en beeldende kunst werkt. Lux’ talent ligt in het verleggen van grenzen, het maken van ruimte en het uitdagen van publiek binnen discoursen van (on)zichtbaarheid, privileges en mogelijkheden. Zijn speelse nieuwsgierigheid komt samen in een mix van verschillende praktijken waarbij beweging, stem, tactiel materiaal, choreografische instructies en betrokkenheid van het publiek deel uitmaken van het geheel. Zijn werk varieert van intieme één-op-één performances tot grotere choreografische tentoonstellingen, waarbij altijd een dialoog met het publiek wordt geïnitieerd. Lux’ manier van bewegen, denken en denken over beweging, is gevormd door het bestuderen van dans en choreografie vanuit verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld technische bewegingstraining en somatische technieken zoals Body Mind Centering, maar ook vanuit een academisch oogpunt op historisch, sociologisch, filosofisch en politiek vlak. Op het moment dat wij de systemen van ons lichaam verkennen, kunnen wij ook kennismaken met de systemen om ons heen. In zijn artistieke onderzoek en onderwijs streeft Lux ernaar een gemeenschappelijke basis te creëren door het integreren van een somatische praktijk, intuïtief denken en niet-hiërarchische methodologieën, om zo ruimte voor creëren een nieuwe vorm te geven. Buitenkunst is hiervoor een ideale plek.