Papier hier

dans

10-17 aug
Weeknummer: 462

Een gevarieerde dansweek voor bewegers met een onderzoekende, nieuwsgierige geest. We gaan met verschillende soorten, dikten, maten en hoeveelheden papier aan de slag: in maagdelijke en reeds gebruikte staat. Na uitgebreid materiaalonderzoek en met behulp van verschillende improvisatietechnieken, komen we vervolgens tot min of meer vastgelegde choreografieën. Papier kun je vouwen, oprollen, scheuren, verkreukelen en ga zo maar door. Dit vormt een waaier aan inspiratie die we in dansbewegingen kunnen vertalen. Maar omdat papier niet uit zichzelf beweegt, analyseren we ook hoe wijzélf bewegen als we papier vervormen, dragen of verplaatsen. Daarnaast onderzoeken we hoe onze bewegingen worden beïnvloed als we met papier de ruimte kaderen of als we onszelf ermee bekleden. Tot slot staan we stil bij het materiaal als metafoor, als betekenisgever aan onze dans. Danservaring is niet vereist.

Medewerkers: