BKbeeldLAB - Earth without Art

beeldend

5-12 aug
Weeknummer: 353

Earth without art is eh! Dit werd onlangs opgevoerd als uitleg waarom kunst noodzakelijk is in ons leven. Zonder kunst geen wereld! Maar ‘art without eh’ is ook maar art. We hebben niet de verklaring maar juist de verbazing nodig om kunst te maken. Theo Wolvecamp omschreef het als volgt: ‘Het was…een geloof in de fantasie als bron van een spontaan menselijk gevoel.’ Kunst als de plek waar het onverklaarbare zichtbaar wordt. Het gebied waar alles kan, zelfs het onmogelijke. Het podium waar onze ideeën kunnen schitteren in al hun oorspronkelijkheid en zonder restricties van het verstand. Of het nu een zielenroersel of een universele boodschap is, het maken en beschouwen van kunst is meestal een persoonlijke aangelegenheid. Vaak zijn zowel maker als beschouwer, in het ‘het begrijpen van een kunstwerk’ op zoek naar antwoorden, maar worden er juist meer vragen ‘gevonden’. Dit oproepen van vragen is zowel het doel als de werking van kunst. Kunst hoeft niet perse meteen duidelijk te zijn, maar moet vooral teweegbrengen. Stemmen tot nadenken. Kunst als vraag-en-antwoordspel. In dat spel zijn zowel de maker als de beschouwer, op zoek naar antwoorden en nieuwe vragen vindend, nodig en verantwoordelijk om kunst tot leven te wekken. In het BKbeeldLAB gaan wij beide rollen spelen en dat hele spectrum onderzoeken. Elke dag een andere invalshoek. We gebruiken alle denkbare media en materialen en wellicht verzinnen we er een paar bij. Een week vol experiment, verbazing, verrassing, met de nodige spontaniteit en reflectie om te beseffen wat kunst voor ons is en kan zijn. (Deze week is voor jongeren van 14 t/m 21 jr.)

Deze workshop is volgeboekt.

Medewerkers:

eerlijk DELEN

Share on facebook
Share on twitter