Ändere die Welt!

zang

20-27 juli
Weeknummer: 535

De muziek van Hanns Eisler (1898-1962) weerspiegelt zijn tijd en zijn roerige leven. Eisler maakte twee wereldoorlogen mee en werd keer op keer een banneling. Zijn prachtige liederen zijn bedrieglijk eenvoudig, soms extravert en strijdbaar, dan weer naar binnen gekeerd en bedachtzaam. Hij voorzag met name de maatschappijkritische teksten van Bertolt Brecht van even trefzekere als ontroerende muziek. Ook met Kurt Tucholsky was er een zeer vruchtbare samenwerking. Deze week gaan we in liederen en koren onderzoeken of maatschappijkritiek uit het interbellum in onze huidige twintiger jaren nog actueel kan zijn. Voor (gevorderde) zangers die zelfstandig kunnen instuderen. We werken deels solistisch, deels als ensemble.

Medewerkers: