Taal en beeld

schrijven

20-27 juli
Weeknummer: 431

Waar denkt het melkmeisje van Vermeer aan? Waar hebben de kikkers in de vijver van Monet het over? Welk verhaal roept een schilderij van Mondriaan, Kandinsky of Kusama op? We laten onze eigen interpretatie los op figuratieve én abstracte kunst. We onderzoeken hoe taal en beeld zich tot elkaar verhouden. Welke invloed kan een kunstwerk hebben op schrijven? En hoe beïnvloedt een verhaal hoe we naar een kunstwerk kijken? Een week waarin we uiteenlopende teksten schrijven (proza, poëzie, monoloog, dialoog en non-fictie) met beeldende kunst als vertrekpunt.

Deze workshop is volgeboekt.

Medewerkers: