De mens als prisma

fotografie

13-20 juli
Weeknummer: 429

Volgens de Franse psychiater Jacques Lacan bestaat er geen authentiek ‘ik’. Onze identiteit is verankerd in gedeelde aspecten zoals taal, geschiedenis en sociale codes. We gaan deze week aan de slag met een portretserie waarbij we gebruik maken van ‘het prisma-effect’, om te ontdekken hoe veranderlijk we werkelijk zijn. Lacans ideeën over het imaginair zelfbeeld en de symbolische orde passen we specifiek toe op het portretteren. Symbolisch kunnen we een parallel trekken tussen de drie zijden van het prisma en de drie principes die het gedrag van de mens beïnvloeden: het verstand, het hart en de wil. We zullen onderzoeken hoe taal en cultuur ons beïnvloeden en hoe we de illusie van eenheid kunnen doorbreken. Laat je verrassen door de complexiteit van ons mens-zijn!

Deze workshop is volgeboekt.

Medewerkers: