Laatste nieuws en maatregelen

23 februari 2022

Vanaf vrijdag 25 februari vervallen er eindelijk een hoop maatregelen die vorig jaar nog beperkend waren voor Buitenkunst. Dat biedt hoop! We hebben dit jaar voor het eerst ook weekends gepland, met in gedachten dat er geen COVID-maatregelen meer zullen zijn. Nog steeds is het wankel te voorspellen hoe de situatie er dan uit zal zien. Voor de maatregelen die nu nog gelden; wij zijn vallen niet onder een festival of evenement, maar zijn een camping met kunsteducatie en – in Randmeer-  horeca, en een theater. Zodra de situatie in het voorjaar concreter is, zullen we dat op deze pagina melden.
Hopelijk zullen er geen protocollen meer nodig zijn. We passen deze dan ook pas aan als het zinvol is. 

 

eerdere updates

Update 10 oktober 2021
Wat was het een seizoen! Het drukste ooit. Iedereen wilde, na weer een jaar veel binnen zitten, heel graag er een mooie Buitenkunst-zomer van maken, net als wij. Zelfs de wachtlijsten raakten vol!

We kijken terug op een geweldig en veelbewogen seizoen. In aanloop van de zomerweken was er een stijgende lijn van vrijheden, die abrupt werd afgebroken vlak voor onze eerste week. Daardoor wat het de eerste twee weken op beide locaties zoeken naar wat wel en wat niet verantwoord was. Onderaan de streep zijn we heel blij met hoe wij het in samenspraak met jullie en onze medewerkers hebben kunnen vormgeven. Geen uitbraken op ons terrein. We hebben jullie opmerkingen, positief én negatief, natuurlijk wel in acht genomen, en dat blijven we doen. We zitten nog in de afronding van seizoen 2021, maar zien aan de horizon seizoen 2022 glooien. Dit is wat we nu weten:

Data zomer Drenthe:
Zes weken van 9 juli t/m 20 augustus 2022. Boeken kan vanaf 24 januari 2022.
Data zomer Randmeer:
Zeven weken van 9 juli tot 27 augustus 2022. Boeken kan vanaf 1 februari 2022.

Of we in het voorjaar van 2022 ook weer weekendprogramma’s kunnen organiseren, is nog onduidelijk. Je begrijpt inmiddels wel waarom. We hopen op gunstige ontwikkelingen, minder maatregelen en een normale zomer. Zodra we beslissen of de weekends doorgaan, laten we dat natuurlijk direct weten.

Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws, houd dan onze Facebook en website in de gaten.

 

Update 9 juli 2021

Wellicht is er wat onrust ontstaan na de persconferentie van vanavond van Rutte en De Jonge. We hebben goed geluisterd en gelezen en concluderen dat Buitenkunst Drenthe en Buitenkunst Randmeer doorgang kunnen vinden. Weliswaar met enige aanpassingen.
Wat heel belangrijk is: wij zijn geen evenement of festival. Wij zijn een camping, met workshops in de kunsten, en in Randmeer horeca. Voor de campings is niks veranderd. Voor kunst- en cultuurbeoefening ook niet. Voorstellingen mogen worden bijgewoond, op 1,5 meter afstand mét vaste zitplek. En een checkgesprek en registratie was en is nog steeds verplicht. Een coronatoegangsbewijs (via de CoronaCheck-app) is niet nodig voor je bezoek aan Buitenkunst. Wat wel veranderd is: het restaurant moet om 24:00 uur sluiten, en zal niet als dansgelegenheid ingezet kunnen worden.

We vragen iedereen om voor je bezoek de onderstaande protocollen te lezen en je tijdens het verblijf hieraan te houden:

– Buitenkunst Randmeer.
 Buitenkunst Drenthe.

Aanvulling 12 juli 2021
Waarom kiezen wij niet voor Testen voor toegang?
Omdat Coronatoegangsbewijzen ontwikkeld zijn voor evenementen/activiteiten die korter dan 24 uur duren. Bij Buitenkunst verblijft iedereen 7 dagen. Het zou dus een mate van schijnveiligheid zijn om met toegangstesten te werken. Om Testen voor toegang toe te passen, moet je een aanvraag doen bij de Gemeente. Omdat wij geen evenement zijn, mogen we niet eens gebruik maken van Testen voor toegang. Wij vallen onder de branches Vakanties en Kunsteducatie. In beide branches is Testen voor toegang niet mogelijk. Bij voorstellingsbezoeken bijvoorbeeld kunnen theaters daar wel voor kiezen, met als voordeel dat ze de 1,5 meter afstand los mogen laten. Dat is voor Buitenkunst niet mogelijk omdat onze programma’s die lange duur hebben. Wel houden we een gezondheidscheck bij aankomst, zoals in de protocollen te lezen is. 

 

UPDATE 21 juni 2021

Vanaf 26 juni gaat stap 4 van het openingsplan in, met zelfs meer versoepelingen dan eerder aangekondigd. Er is geen beperking meer op groepsgrootte (binnen en buiten), de mondkapjesplicht vervalt (grotendeels), en alles is weer open met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Er is geen verbod meer op verkoop van alcohol en er zijn geen vervroegde sluitingstijden van de horeca. Ook het advies niet te zingen of blaasinstrumenten te bespelen, vervalt. Registratie en een checkgesprek bij aankomst blijven verplicht, zo ook bij ons. (Een vaccinatie- of testbewijs kan ingezet worden om de anderhalve meter afstand los te laten, maar Buitenkunst kiest hier niet voor.)

Voor Buitenkunst betekenen deze versoepelingen dat we op dezelfde manier (zelfs wat ruimer) als vorig jaar open kunnen! 

Vanwege de basismaatregelen hebben we nog wel de COVID-protocollen waar we ons aan moeten houden.
Zie hier die van Buitenkunst Randmeer.
En hier die Buitenkunst Drenthe

 

UPDATE 2 juni 2021

Voordat Buitenkunst opengaat voor onze reguliere bezoekers, komen er in de maand juni diverse middelbare scholen op ons terrein in Randmeer, voor workshops in de verschillende kunsten. Vanaf 31 mei mogen de middelbare scholen weer volledig open: de leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden (wel tot het personeel) en mogen gewoon samenkomen en les volgen. Het bezoek wordt gecoördineerd vanuit de school, het eigen protocol van die school zal dus ook op onze locatie geldend zijn.

Ons seizoen start 2 t/m 4 juli met een weekend met twee workshopprogramma’s: The Sessions & TTL Compact.
Wat er dan precies mag, is nog niet zeker. Daardoor kunnen we nu niet meer bieden dan een voorlopig protocol. Er staan nog twee stappen gepland voor wij beginnen. Maar we zijn hoopvol.

Op 5 juni  wordt de 3e stap genomen uit het openingsplan van het kabinet. Dan mogen culturele instellingen zoals theaters en concertzalen open voor 50 bezoekers (met vaste plaatsen, reservering, en gezondheidscheck d.m.v. vragen). Ook de bijbehorende horeca mag weer open. Voor kunst- en cultuurbeoefening voor volwassenen zijn repetities weer toegestaan met een maximale groepsgrootte van 50 personen per binnenruimte. Tijdens het oefenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat niet anders kan, bijvoorbeeld bij dansen. Mondkapjes mogen tijdens repeteren af.
Horeca – restaurants én cafés – mag weer open tussen 06:00 en 22:00 uur (vaste zitplek, max. vier mensen uit verschillende huishoudens), zowel binnen als buiten, met max. 50 mensen per ruimte.

De 4e stap (die samen is gegaan met de eerder geformuleerde 5e stap) in het openingsplan staat voor 30 juni gepland. Dan mogen er ook weer grote evenementen worden gehouden met en zonder toegangstesten. Discotheken en nachtclubs mogen met toegangstesten onder voorwaarden weer open. Grote festivals als Lowlands, waar mensen niet hoeven te blijven zitten, kunnen met toegangstesten doorgaan, zonder 1,5 meter afstand te hoeven houden (maximaal 75 procent van het reguliere aantal bezoekers).
Op doorstroomlocaties zoals dier- en speeltuinen mogen met toegangstesten ook 75 procent van de capaciteit toelaten. Ook daar hoeft dan geen 1,5 meter afstand meer worden gehouden.
De groepsgrootte in restaurants wordt maximaal 100 personen, afhankelijk van het aantal vierkante meters. De horeca mag tot middernacht open blijven en theaters, musea en bioscopen mogen meer bezoek toestaan. Ook het negatieve advies om te zingen in koren zou dan weer ingetrokken worden.
Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4 gezet wordt.

Over toegangstesten zegt de rijksoverheid het volgende:  Door toegangstesten in te zetten kunnen organisaties van de aangewezen sectoren eerder of met minder maatregelen open. Daardoor kunnen vanaf stap 3 meer bezoekers naar binnen en kan vanaf stap 4 onder voorwaarden de anderhalve meter worden losgelaten. Het is aan ondernemers en organisaties zelf of ze testen voor toegang willen inzetten. Buitenkunst kiest hier niet voor.

 

UPDATE 19 mei 2021

Sinds 19 mei is de 2e stap genomen uit het openingsplan van het kabinet. De campings waren al geopend (en wij zijn een camping). De terrassen hebben ruimere openingstijden en mogen meer mensen toelaten (50 i.p.v. 30). Recreatie in de buitenlucht mag weer, openluchtmusea en buitenlocaties voor podiumkunsten gaan weer open voor max. 30 personen (excl. personeel). Op besloten plaatsen en buiten mag kunst en cultuur in groepsverband met maximaal 30 personen beoefend worden.
Locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open (muziekscholen en centra voor de kunsten), met max. 30 mensen in een ruimte (excl. docenten). Kinderen tot 17 jaar mogen in groepsverband repeteren (max. 30). Voor personen vanaf 18 jaar geldt: amateurkunstbeoefening mag met maximaal 2 personen. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent. Binnen moet je een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.
Dit allemaal met de verplichting van reserveren, registratie van gegevens en gezondheidscheck (vragenlijst, geen test).

De 3e stap in het openingsplan staat nu op z’n vroegst op 9 juni gepland. Dan kan de horeca binnen open voor etentjes, gaan culturele instellingen (binnen) open, en kan recreatie binnen open (onder voorwaarden).

De 4e stap staat vooralsnog op 30 juni gepland, met meer uitbreidingen voor horeca en culturele instellingen, en worden evenementen mogelijk. (NB: Buitenkunst valt niet onder evenementen.)

 

UPDATE 18 april 2021

Na de persconferentie van Rutte en De Jong, zijn we nog niet veel wijzer over onze gezamenlijke toekomst. Toch gaan we er van uit dat we deze zomer open kunnen met ons programma. Want: 1) Campings zijn nu ook al gewoon geopend. 2) De verwachting is dat in juli de terrassen open zijn, waardoor ons NIEUWE restaurant op Randmeer kan draaien. 3) Bij Buitenkunst is alles in de buitenlucht. 4) Vanaf mei zouden de muziekscholen ook weer open gaan. 5) Vorig jaar is het ook goed gegaan, dus dat geeft vertrouwen.
De meeste zomerweken op Randmeer zijn al volgeboekt en ook Drenthe zit al vier weken aan het maximum. Aan de inschrijvingen zal het dus niet liggen. Bij concretere versoepelingen / maatregelen, zullen we z.s.m. een update geven.

 

UPDATE november 2020: Zomer 2021

Komende zomer hopen wij weer open te gaan voor alle weekprogramma’s op beide locaties. De weekends in het voorseizoen (mei/juni) plannen wij in 2021 niet, aangezien dat met de dan wellicht nog geldende regels financieel en organisatorisch niet te realiseren is.
Voor de zomermaanden hebben we nu een mooi programma samengesteld op Buitenkunst Randmeer: Een grote variëteit aan speciale weken, ateliers en werkplaatsen, en één speciaal weekend (2-4 juli). En voor Buitenkunst Drenthe staan dit jaar zes weken gepland. De medewerkers kunnen niet wachten om daar weer aan de slag te gaan met nieuwe ideeën.

De data voor 2021:
Buitenkunst Drenthe: 10 juli t/m 21 augustus
Buitenkunst Randmeer: 10 juli t/m 28 augustus
TheaterTalentLab: 10 juli t/m 21 augustus
TTLjong: 17 juli t/m 21 augustus
TTLjong all-in: 24 juli t/m 14 augustus
BKbeeldLAB: 31 juli- 7 augustus
De prijzen voor 2021 zijn ongewijzigd.

Zodra we dichterbij de zomer komen en we meer inzage hebben over de maatregelen die op Buitenkunst van invloed (kunnen) zijn, zullen we op deze pagina relevante updates geven. En zo nodig, uiteraard ook een actueel protocol publiceren.
We hopen jullie deze zomer allemaal in goede gezondheid weer te mogen ontvangen! Houd moed.

 

UPDATE 30 september 2020

Ja het is spannend geweest, maar we zijn zo blij en trots dat de Buitenkunst-weken door hebben kunnen gaan. En hoe! Al hebben wij in mei en juni de boel nog moeten dichthouden, is het seizoen 2020 in juli en augustus wonder boven wonder fantastisch verlopen. Zeven weken in Randmeer en vijf weken in Drenthe. Alle deelnemers en medewerkers bedankt! Wij hopen dat iedereen zich ook veilig heeft gevoeld en heeft kunnen genieten van voor het eerst weer live-muziek, live-theater, samen maken, samen eten en alles wat Buitenkunst verder Buitenkunst maakt. Dat geeft hoop dat we volgend jaar ook weer gewoon alle weken kunnen draaien. En wellicht ook de weekenden in het voorseizoen. als de anderhalve meter wordt opgeheven.
Nu is het Buitenkunstseizoen weer voorbij. Alles is afgebroken en ingepakt. Grote dank voor deze zomer, bezoek het theater, geniet van concerten, bezoek musea en galerieën, speel, zing, dans, maak en beleef; wij gaan ons voorbereiden op een nieuw jaar!

 

UPDATE 13 juli 2020

Protocollen zijn geüpdatet n.a.v. advies over desinfecteren van openbare ruimtes (niet nodig). Lees voor je vertrek naar Buitenkunst de meest recente versie: Drenthe & Randmeer

 

UPDATE 25 juni 2020

Na de persconferentie van gisteravond, waarin belangrijke veranderingen voor ons zijn uitgesproken, hebben we de protocollen aangepast naar de situatie vanaf 1 juli. Jongeren tot 18 jaar hoeven geen afstand meer te houden, de grens van maximaal 100 mensen is opgeheven, binnen repetities is het ook voor volwassenen toegestaan ‘normaal spelcontact’ te hebben, en er is een advies uitgebracht over samen zingen. De protocollen blijven geactualiseerd worden, dus het is zinvol om deze regelmatig te lezen.

 

UPDATE 19 juni 2020: JA! Ook Buitenkunst Drenthe kan doorgaan.

Vandaag hebben we in overleg met Staatsbosbeheer kunnen beslissen dat Buitenkunst Drenthe dit jaar vanaf 11 juli open kan gaan.
Natuurlijk gaan we wel aanpassingen maken op de gang van zaken.
Lees hiervoor het protocol voor deelnemers: https://buitenkunst.nl/drenthe/protocol/
Voor al ingeschreven deelnemers: Kan je je niet vinden in de nieuwe regels? Dan kan je tot 27 juni a.s. kosteloos annuleren. Daarna gelden weer gewoon onze standaard-annuleringsregels.

 

UPDATE 10 juni 2020: JA! (Randmeer giet oan)

(Helaas weten we nog niets voor Drenthe, we wachten nog op bericht van Staatsbosbeheer.)

Maar jawel!
We gaan op Randmeer open voor de weekprogramma’s vanaf 4 juli!
Velen staan er al ingeschreven,  maar je kan voor een aantal programma’s gewoon nog boeken.
https://buitenkunst.nl/randmeer/zomerweken/

Het zal uiteraard anders dan anders zijn:
– Hier en daar op het terrein (nog) grotere tenten om overal genoeg afstand van elkaar te houden volgens de normen van nu.
– Minder tafeltjes in het restaurant, maar een veel groter terras met verschillende overkappingen.
– Geen presentaties voor meer dan 100 mensen tegelijk.  Wel meer voorstellingen en concertjes buiten.
– Sowieso (nog) vaker buiten werken.
– Meer informatie kun je vinden in het protocol

Dit wordt de leukste zomer ooit…

 

UPDATE 2 juni 2020: WE ZIJN DRUK BEZIG

We zijn bezig met het opstellen van protocollen en we hebben er in ieder geval weer wat fiducie in dat het kán.

Maar we blijven natuurlijk afhankelijk van de verschillende overheden en de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s of het ook mág.
We hebben het voordeel dat we natuurlijk altijd al heel veel buiten werken en het is steeds meer duidelijk dat er in de buitenlucht nauwelijks of geen besmettingsgevaar is. Verder natuurlijk wanneer we binnen in een tent werken: met alle zijkanten open.

Maar het zal anders zijn dan anders. In Drenthe niet meer met 600 man op en rond de tribune naar een groot spektakel kijken, maar voornamelijk kleine presentaties voorbereiden, verspreid over het terrein. Misschien allemaal nog iets langer wachten bij de (nieuwe!) douches?
Op Randmeer niet meer ’s avonds dansen in het restaurant en geen tribune meer in het theater…

We hebben er vertrouwen in dat wanneer het allemaal tóch kan, iedereen zal helpen om met respect voor elkaars – zeer verschillende – wensen, meningen en inzichten geweldige workshops op touw te zetten en tot mooie resultaten te komen.
Meer dan ooit moeten we dan geduld hebben en aardig voor elkaar zijn om het mogelijk te maken.
We houden moed. Alle medewerkers staan in ieder geval te trappelen om in aangepaste vorm aan de slag te gaan! 

– Op 15 juni is de laatste dag dat we kunnen beslissen of Buitenkunst Randmeer door kan gaan.
– Op 22 juni is de laatste dag dat we kunnen beslissen of Buitenkunst Drenthe door kan gaan.

 

UPDATE 20 mei 2020: WE WETEN EIGENLIJK NOG NIET GENOEG…

Gisterenavond verschenen Rutte en De Jonge weer op de buis met nieuwe mededelingen over de maatregelen.
Veel wijzer zijn wij helaas niet geworden wat betreft onze activiteiten. Er zijn geen uitspraken gedaan over of op 1 juli de kampeerterreinen e.d. zeker open kunnen, en onder onder welke voorwaarden en condities. Er is ook nog veel onduidelijkheid over het geven van workshops. Jongeren vanaf 12 jaar moeten nog steeds anderhalve meter afstand houden (wat in de praktijk een lastige zaak wordt). 
Wij zijn op kantoor bezig met het schrijven van protocollen voor zowel Buitenkunst Drenthe als voor Buitenkunst Randmeer, die we bij kunnen stellen zodra we meer van de regering horen (waarschijnlijk ergens begin juni). Als wij open mogen, zullen we onze protocollen moeten aanbieden aan (toetsen aan) de veiligheidsregio’s Flevoland en Drenthe en aan Staatsbosbeheer. Als zij de protocollen goedkeuren, krijgen de medewerkers en deelnemers deze voorgelegd, waarna iedereen voor zichzelf kan bepalen of hij/zij zich daarin kan vinden.
Wij begrijpen dat jullie graag willen weten waar jullie aan toe zijn. Wij ook. Maar we weten nog niet genoeg. 
Jullie horen dus nog van ons.

 

UPDATE  7 mei 2020:  ER IS HOOP

Na de toespraak van de heren Rutte en De Jonge gisterenavond
is er weer hoop dat we dit seizoen – in aangepaste vorm – open kunnen.
Maar er zijn nog veel vragen en zaken te bespreken.
In ieder geval mogen campings, vakantieparken en kampeerbedrijven weer open ná 1 juli.
Inclusief alle sanitaire voorzieningen.
Dat zou betekenen dat we het programma voor de weken in Buitenkunst Drenthe en Buitenkunst Randmeer
door kunnen laten gaan, mits aan alle beperkende voorwaarden kan worden voldaan en alle deelnemers en medewerkers
daar zonder elkaar in enig gevaar te brengen van de workshops kunnen genieten en leren.
Presentaties en voorstellingen zullen natuurlijk alleen in kleinere vorm kunnen plaatsvinden (tegen die tijd maximaal met honderd mensen),
maar gelukkig hebben we op onze terreinen veel plek om dat mogelijk te maken.
Dat is een interessante uitdaging!
Wij gaan snel in overleg met o.a. de gemeente Dronten over de details wat betreft Buitenkunst Randmeer
en met o.a. Staatsbosbeheer over Buitenkunst Drenthe.

Jullie horen van ons!!

PS: De weekendprogramma’s op Randmeer in juni kunnen nu definitief niét doorgaan.
PS2: Hoewel wij licht hoopvol gestemd zijn blijft natuurlijk de kans zeer reëel dat wij in de zomer toch niet open kunnen. Rond 1 juni verwachten wij met de dan beschikbare informatie van de regering en de gemeentes, definitief te kunnen beslissen over het al dan niet doorgang vinden van dit seizoen….