Buitenkunst RANDMEER protocol maatregelen COVID19 voor deelnemers

Versie # 9          21-06-2021


Gebaseerd op het openingsplan van de rijksoverheid, openstelling Buitenkunst Randmeer voor het bezoek van deelnemers d.d. 2 juli 2021.

Dit protocol omvat richtlijnen inzake hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels. Deze hebben als doel de overdracht van COVID-19 te minimaliseren tot het uiterste en een veilige plek te creëren voor de bezoekers en medewerkers van Buitenkunst.

Vooraf

 • De bezoekers worden voor aanvang van hun bezoek ingelicht over de maatregelen en protocollen op het terrein
 • Bezoekers worden gevraagd of zij COVID-19 gerelateerde klachten hebben, of bij iemand in huis wonen met deze klachten. We vragen van iedereen bij aankomst een bevestiging en een verklaring omtrent gezondheid te ondertekenen. Heb je klachten, dan kun je niet naar Buitenkunst komen.
 • Deelnemers zijn allen geregistreerd en hebben vooraf betaald voor het verblijf.

Aankomst & Registratie deelnemers 

 • Op de dag van aankomst is iedereen tussen 14:00 en 23:00 uur welkom. Deelnemers hoeven zich niet eerst aan te melden, voordat zij hun tent opzetten. Hierdoor verspreiden we het aanmeldingsproces over de middag en de avond, en als het nodig is de volgende dag.
 • Het aanmelden bij de receptie gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht. Per gezin of andere geregistreerde deelnemers vragen we één persoon zich te melden voor allen. Bij aanmelding wordt iedere deelnemer nogmaals gevraagd of er klachten zijn.
 • Alle deelnemers zijn bij ons geregistreerd met volledige NAW-gegevens en goed bereikbaar, mocht er bij infectie snel gewaarschuwd moeten worden.

Kamperen

 • Op het terrein is gemiddeld 100 m2 per tent beschikbaar.
 • We controleren op voldoende afstand per ‘huishouden’ en vragen indien nodig meer afstand te creëren tussen de tenten.
 • Op het hele terrein is er meer aandacht voor looproutes, hygiëne en ruimte.

Extra hygiëne sanitairgebouwen

 • Bij de toiletgebouwen zetten we extra zeeppompjes & waar mogelijk papieren handdoekjes neer.
 • Het schoonmaakteam reinigt regelmatig belangrijke contactpunten en zal het sanitair vaker schoonmaken. RIVM: “De kans dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt door het gebruik van een gemeenschappelijke douche of toiletruimte op camping of zwembad is heel erg klein. Het virus kan wel aanwezig zijn in ontlasting of urine, maar er is geen bewijs voor besmetting via een toilet.” Algemene hygiëne, handen wassen en goede ventilatie is hier het belangrijkste. 
 • Via een routing zal duidelijk zijn via welke kant je het toiletgebouw kan betreden, en welke kant de uitgang is, om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te creëren.

Receptie/Administratie

 • De receptie is gedurende de week geopend en wordt bemand door één medewerker. Er worden maximaal twee mensen per bezoek binnen gelaten.
 • Gasten wordt gevraagd de receptie alleen bij urgente vragen te betreden en de meeste gesprekken zullen buiten op de veranda gevoerd worden.
 • EHBO; in geval van klein letsel, zoals het verwijderen van teken e.d. zal de receptiemedewerker instructie geven in geval van een kind aan de ouder/begeleider of aan de volwassenen zichzelf te helpen. Mocht dit niet haalbaar zijn, zal onze medewerker de benodigde hulp verlenen. Oproep: neem zoveel mogelijk eigen EHBO spullen mee (tekenpen, pleisters, paracetamol, pincet, jodiumzalf e.d.).

Workshops

 • Voor elke leeftijdsgroep worden activiteiten aangeboden op het terrein. De workshops zijn onderverdeeld in 5 leeftijdscategorieën:
  • Kleuters (3 -5)
  • Kinderen (6-11)
  • Jongeren (12-16)
  • Jongvolwassenen (TTL) (16-23)
  • Volwassenen (16+)
 • Elke leeftijdsgroep en elke workshop heeft een eigen werkplek op het terrein. Er wordt vooral in openlucht gewerkt maar voor slecht weer en een aantal activiteiten met een hoge geluidsdruk zijn er werktenten. Deze werktenten zijn berekend op de 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. De tenten kunnen aan de zijkanten open zodat deze ook als uitsluitend overkapping kunnen dienen. Ventilatie en buitenlucht maken de kans op eventuele besmetting minimaal.

Kleuters, Kinderen & Jongeren

 • Voor de kleuters en kinderen en jongeren tot 18 jaar gelden de maatregelen over afstand houden niet. Wel zal er extra aandacht zijn voor hygiëne. 

 Volwassenen

 • We gaan ervan uit dat alle deelnemers elke activiteit met schone handen beginnen. Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep. Voor wie wil is er desinfecterende gel aanwezig. (Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is. Als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden, aldus RIVM). Verder worden workshop-materialen niet gedesinfecteerd. Het RIVM zegt daarover: “We raden af om in openbare (buiten)ruimte desinfectiemiddelen te gebruiken. De kans is zeer klein dat iemand besmet wordt via bijvoorbeeld vloeren, bankjes, speeltoestellen in een speeltuin of relingen op het station. […] Het voegt niets toe en het kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarbij kunnen ziekteverwekkers ongevoelig worden voor een desinfectiemiddel als je het vaak gebruikt.
 • Volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen ook kunst beoefenen, repeteren en optreden. Binnen en buiten, zonder een maximale groepsgrootte. Ook mag er publiek aanwezig zijn. “Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening.” (Rijksoverheid). Belangrijk is wel dat binnen de workshops ieders grens gerespecteerd wordt.
 • Het advies om niet als amateurs samen te zingen in koren is ook opgeheven. Bij de zangprogramma’s en muziekprogramma’s (blaasinstrumenten) “blijft de 1.5 meter regel wel van toepassing, tenzij niet mogelijk gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.”  (Rijksoverheid) 

Presentaties, exposities en aankondigingen

 • Wij zullen de presentaties zo vormgeven dat we aan de benodigde afstand voldoen. 
 • We kiezen voor diverse vormen van presenteren met heldere en beheersbare routings.
 • Op het kampeerterrein worden meerdere plekken ingericht waar de activiteiten kunnen worden aangekondigd of gepresenteerd zodat men ook in kleinere groepen samen kan komen.

Vervoer

 • De meeste deelnemers komen met eigen vervoer of worden gebracht. Enkele deelnemers en medewerkers komen met de trein.
 • Buitenkunst organiseert met een eigen busje het vervoer tussen het station ’t Harde en het Buitenkunst-terrein. Hierbij proberen we afstand te houden, maar – net als in het reguliere OV – zal 1,5 meter niet haalbaar zijn. Iedereen zal in het busje het mondkapje aanhouden dat zij in de trein droegen.
 • Voor het instappen zal gevraagd worden of er iemand is met gezondheidsklachten. Personen worden geweigerd als zij koorts, verkoudheidsklachten (neus, keel, hoest) of benauwdheid hebben.

Restaurant

 • Het (tent)restaurant is vernieuwd en vergroot en maakt gebruik van verschillende routings om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te creëren. Ook kunnen de zijwanden volledig open, waardoor het gehele restaurant een overdekt terras wordt. 
 • Sinds 26 juni geldt de volgende maatregel:  locaties met een vaste zitplek mogen 100% van de anderhalvemetercapaciteit gebruiken. Dat geldt dus ook voor ons restaurant; binnen en buiten. 
 • De bezoeker bestelt bij een van de bestelpunten. Drank wordt ter plekke meegegeven aan de bar. Ontbijt, lunch en diner wordt aan tafel geserveerd.
 • Het is ook mogelijk om eten en drinken mee te nemen naar de eigen tent.
 • Om te grote rijen te voorkomen werken we met verschillende bestelpunten voor het bestellen van eten en drinken.
 • De tijden waarbinnen de keuken open is zullen worden verruimd om de restaurantbezoekers te verspreiden.
 • De tafels zullen gereinigd worden na elke genuttigde maaltijd.
 • Normaliter heeft Buitenkunst Randmeer in de avonduren een gezamenlijke vuurplek. Als het nodig blijkt zal deze vuurplek gesloten zijn. Wel zorgen wij dan voor meerdere alternatieve avondplekken om mensen gelegenheid te geven in kleinere groepen bij elkaar te zijn.

Wat kun je zelf doen?

 • Geef elkaar de ruimte.
 • Houd je aan de algemene hygiëne maatregelen (RIVM; handen wassen, in elleboog hoesten) en houd genoeg afstand van gasten die niet bij het eigen gezelschap horen.
 • Wordt het te druk, zoek dan een andere plek op.
 • Betaal zoveel mogelijk met pin.
 • Heb geduld en wees lief voor elkaar.
 • Ga met respect met elkaar om, en met ieder zijn visie en denkwijze, en handel verstandig zodat de Buitenkunst-weken doorgang kunnen vinden.
 • Kom niet als je in contact ben geweest met iemand die COVID-19 positief is getest, tenzij je vijf dagen na dit contact een negatieve test hebt.
 • Informeer ons meteen als iemand COVID-19 positief getest blijkt. 

Naleving

Wij zullen alles in het werk stellen het mogelijk te maken voor de deelnemers zich aan de richtlijnen te houden. De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid ligt bij de bezoekers zelf. De coördinatoren zien toe op de naleving. Bij het expliciet niet naleven, en waar dit tot overlast voor de overige bezoekers oplevert, zullen wij vragen het terrein te verlaten.

In praktijk

Op het kampeerterrein en binnen de activiteiten gaan wij met respect voor ieders gezondheid en wens met elkaar om. Wij vertrouwen op uw gezond verstand.

Door te werken in niet te grote groepen, aanpassingen in de ruimte, een gezondheidscheck, en extra hygiënemaatregelen te nemen, kunnen we het risico op eventuele besmetting minimaliseren. 

Geboekt en toch klachten?

Als je voor aanvang van de week zelf Corona-gerelateerde klachten hebt, of huisgenoten die koorts en/of benauwdheid hebben? Dan moet je in navolging van het RIVM thuis blijven. Neem in dit geval altijd telefonisch contact met ons op (020-6381978).