Buitenkunst RANDMEER protocol maatregelen COVID19 voor deelnemers

Versie # 12          29-07-2021


Gebaseerd op het openingsplan van de rijksoverheid, openstelling Buitenkunst Randmeer voor het bezoek van deelnemers d.d. 2 juli 2021.

Dit protocol omvat richtlijnen inzake hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels. Deze hebben als doel de overdracht van COVID-19 te minimaliseren tot het uiterste en een veilige plek te creëren voor de bezoekers en medewerkers van Buitenkunst.

Vooraf

 • De bezoekers worden voor aanvang van hun bezoek ingelicht over de maatregelen en protocollen op het terrein
 • Bezoekers worden gevraagd of zij COVID-19 gerelateerde klachten hebben, of bij iemand in huis wonen met deze klachten. We vragen van iedereen bij aankomst een bevestiging en een verklaring omtrent gezondheid te ondertekenen. Heb je klachten, dan kun je niet naar Buitenkunst komen.
 • Deelnemers zijn allen geregistreerd en hebben vooraf betaald voor het verblijf.

Aankomst & Registratie deelnemers 

 • Op de dag van aankomst is iedereen tussen 14:00 en 23:00 uur welkom. Deelnemers hoeven zich niet eerst aan te melden, voordat zij hun tent opzetten. Hierdoor verspreiden we het aanmeldingsproces over de middag en de avond, en als het nodig is de volgende dag.
 • Het aanmelden bij de receptie gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht. Per gezin of andere geregistreerde deelnemers vragen we één persoon zich te melden voor allen. Bij aanmelding wordt iedere deelnemer nogmaals gevraagd of er klachten zijn.
 • Alle deelnemers zijn bij ons geregistreerd met volledige NAW-gegevens en goed bereikbaar, mocht er bij infectie snel gewaarschuwd moeten worden.
 • Op het hele terrein is er meer aandacht voor looproutes, hygiëne en ruimte.

Extra hygiëne sanitairgebouwen

 • Bij de toiletgebouwen zetten we extra zeeppompjes & waar mogelijk papieren handdoekjes neer.
 • Het schoonmaakteam reinigt regelmatig belangrijke contactpunten en zal het sanitair vaker schoonmaken. RIVM: “De kans dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt door het gebruik van een gemeenschappelijke douche of toiletruimte op camping of zwembad is heel erg klein. Het virus kan wel aanwezig zijn in ontlasting of urine, maar er is geen bewijs voor besmetting via een toilet.” Algemene hygiëne, handen wassen en goede ventilatie is hier het belangrijkste. 
 • Via een routing zal duidelijk zijn via welke kant je het toiletgebouw kan betreden, en welke kant de uitgang is, om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te creëren.

Receptie/Administratie

 • De receptie is gedurende de week geopend en wordt bemand door één medewerker. Er worden maximaal twee mensen per bezoek binnen gelaten.
 • Gasten wordt gevraagd de receptie alleen bij urgente vragen te betreden en de meeste gesprekken zullen buiten op de veranda gevoerd worden.
 • EHBO; in geval van klein letsel, zoals het verwijderen van teken e.d. zal de receptiemedewerker instructie geven in geval van een kind aan de ouder/begeleider of aan de volwassenen zichzelf te helpen. Mocht dit niet haalbaar zijn, zal onze medewerker de benodigde hulp verlenen. Oproep: neem zoveel mogelijk eigen EHBO spullen mee (tekenpen, pleisters, paracetamol, pincet, jodiumzalf e.d.).

Workshops

 • Voor elke leeftijdsgroep worden activiteiten aangeboden op het terrein. De workshops zijn onderverdeeld in 5 leeftijdscategorieën:
  • Kleuters (3 -5)
  • Kinderen (6-11)
  • Jongeren (12-16)
  • Jongvolwassenen (TTL) (16-23)
  • Volwassenen (16+)
 • Elke leeftijdsgroep en elke workshop heeft een eigen werkplek op het terrein. Er wordt vooral in openlucht gewerkt maar voor slecht weer en een aantal activiteiten met een hoge geluidsdruk zijn er werktenten. Deze werktenten zijn berekend op de 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. De tenten kunnen aan de zijkanten open zodat deze ook als uitsluitend overkapping kunnen dienen. Ventilatie en buitenlucht maken de kans op eventuele besmetting minimaal.

Kleuters, Kinderen & Jongeren

 • Voor de kleuters en kinderen en jongeren tot 18 jaar gelden de maatregelen over afstand houden niet. Wel zal er extra aandacht zijn voor hygiëne. 

 Volwassenen

 • We gaan ervan uit dat alle deelnemers elke activiteit met schone handen beginnen. Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep. Voor wie wil is er desinfecterende gel aanwezig. (Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is. Als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden, aldus RIVM). Verder worden workshop-materialen niet gedesinfecteerd. Het RIVM zegt daarover: “We raden af om in openbare (buiten)ruimte desinfectiemiddelen te gebruiken. De kans is zeer klein dat iemand besmet wordt via bijvoorbeeld vloeren, bankjes, speeltoestellen in een speeltuin of relingen op het station. […] Het voegt niets toe en het kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarbij kunnen ziekteverwekkers ongevoelig worden voor een desinfectiemiddel als je het vaak gebruikt.
 • Volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen ook kunst beoefenen, repeteren en optreden. Binnen en buiten, zonder een maximale groepsgrootte. Ook mag er publiek aanwezig zijn. “Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening.” (Rijksoverheid). Belangrijk is wel dat binnen de workshops ieders grens gerespecteerd wordt.
 • Het advies om niet als amateurs samen te zingen in koren is ook opgeheven. Bij de zangprogramma’s en muziekprogramma’s (blaasinstrumenten) “blijft de 1.5 meter regel wel van toepassing, tenzij niet mogelijk gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.”  (Rijksoverheid) 

Presentaties, exposities en aankondigingen

 • Wij zullen de presentaties zo vormgeven dat we aan de benodigde afstand voldoen
 • De toeschouwers zitten op een vaste zitplek. 
 • We kiezen voor diverse vormen van presenteren met heldere en beheersbare routings.
 • Op het kampeerterrein worden meerdere plekken ingericht waar de activiteiten kunnen worden aangekondigd of gepresenteerd zodat men ook in kleinere groepen samen kan komen.

Vervoer

 • De meeste deelnemers komen met eigen vervoer of worden gebracht. Enkele deelnemers en medewerkers komen met de trein.
 • Buitenkunst organiseert met een eigen busje het vervoer tussen het station ’t Harde en het Buitenkunst-terrein. Hierbij proberen we afstand te houden, maar – net als in het reguliere OV – zal 1,5 meter niet haalbaar zijn. Iedereen zal in het busje het mondkapje aanhouden dat zij in de trein droegen.
 • Voor het instappen zal gevraagd worden of er iemand is met gezondheidsklachten. Personen worden geweigerd als zij koorts, verkoudheidsklachten (neus, keel, hoest) of benauwdheid hebben.

Restaurant

 • Het (tent)restaurant is vernieuwd en vergroot en maakt gebruik van verschillende routings om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te creëren. Ook kunnen de zijwanden volledig open, waardoor het gehele restaurant een overdekt terras wordt. 
 • Sinds 26 juni geldt de volgende maatregel: locaties met een vaste zitplek mogen 100% van de anderhalvemetercapaciteit gebruiken. Dat geldt dus ook voor ons restaurant; binnen en buiten. 
 • De bezoeker bestelt bij een van de bestelpunten. Drank wordt ter plekke meegegeven aan de bar. Ontbijt, lunch en diner wordt aan tafel geserveerd.
 • Het is ook mogelijk om eten en drinken mee te nemen naar de eigen tent.
 • Om te grote rijen te voorkomen werken we met verschillende bestelpunten voor het bestellen van eten en drinken.
 • De tijden waarbinnen de keuken open is zullen worden verruimd om de restaurantbezoekers te verspreiden.
 • De tafels zullen gereinigd worden na elke genuttigde maaltijd.
 • Het restaurant sluit om 00:00 uur.
 • Normaliter heeft Buitenkunst Randmeer in de avonduren een gezamenlijke vuurplek. Wij zorgen nu voor meerdere alternatieve avondplekken om mensen gelegenheid te geven in kleinere groepen bij elkaar te zijn.

Wat kun je zelf doen?

 • Kom niet als je klachten hebt of in contact bent geweest met iemand die COVID-19 positief is getest, tenzij je vijf dagen na dit contact een negatieve testuitslag hebt.
 • Geef elkaar de ruimte.
 • Houd je aan de algemene hygiëne maatregelen (RIVM; handen wassen, in elleboog hoesten) en houd genoeg afstand van gasten die niet bij het eigen gezelschap horen.
 • Wordt het te druk, zoek dan een andere plek op.
 • Betaal zoveel mogelijk met pin.
 • Heb geduld en wees lief voor elkaar.
 • Ga met respect met elkaar om, en met ieder zijn visie en denkwijze, en handel verstandig zodat de Buitenkunst-weken doorgang kunnen vinden.
 • Informeer ons meteen als iemand van het reisgezelschap COVID-19 positief getest blijkt. 

Naleving

Wij zullen alles in het werk stellen het mogelijk te maken voor de deelnemers zich aan de richtlijnen te houden. De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid ligt bij de bezoekers zelf. De coördinatoren zien toe op de naleving. Bij het expliciet niet naleven, en waar dit tot overlast voor de overige bezoekers oplevert, zullen wij vragen het terrein te verlaten.

In praktijk

Op het kampeerterrein en binnen de activiteiten gaan wij met respect voor ieders gezondheid en wens met elkaar om. Wij vertrouwen op uw gezond verstand.

Door te werken in niet te grote groepen, aanpassingen in de ruimte, een gezondheidscheck, en extra hygiënemaatregelen te nemen, kunnen we het risico op eventuele besmetting minimaliseren. 

Geboekt en toch klachten?

Als je voor aanvang van de week zelf Corona-gerelateerde klachten hebt, of huisgenoten die koorts en/of benauwdheid hebben? Dan moet je in navolging van het RIVM thuis blijven. Neem in dit geval altijd telefonisch contact met ons op (020-6381978).


Op locatie en dan….
In navolging van het RIVM en de Rijksoverheid:


Wat te doen bij klachten:

Je gaat direct in quarantaine en je laat je testen bij de GGD, of je laat je testen met een (door het RIVM gevalideerde) antigeen-sneltest bij een commerciële partij .
Breng ons op de hoogte (via de coördinator ter plaatse of telefonisch: 06-51168499).
Bij een negatieve testuitslag mag je naar Buitenkunst (terug) komen.

Mocht je zelf een zelftest hebben gedaan, en deze is positief?

Breng ons en je volledige huishouden/bubbel op de hoogte, verlaat het Buitenkunst-terrein en maak een afspraak bij de GGD voor een PCR test, of bij een commerciële partij voor een antigeen-sneltest.*
Bij een officiële negatieve (PCR/antigeen) testuitslag mag je terug komen naar locatie.
Bij een positieve testuitslag ga je thuis in quarantaine, en neem je telefonisch contact met ons op.

Wat te doen bij een positieve zelftest van een van je nauwe contacten?

Als een van de mensen met wie je een ‘huishouden’ vormt (of een nauwe contacten-bubbel waarbinnen geen 1,5, meter afstand wordt gehouden), een positieve zelftest heeft, vragen we iedereen uit het gezelschap een zelftest te doen. De persoon met de positieve zelftest moet in quarantaine en z.s.m. een PCR-test bij de GGD of een commerciële antigeen-test* doen. De ‘huisgenoten’ vragen we niet deel te nemen aan de workshops tot de uitslag van deze officiële test bekend is.

Wat te doen bij een positieve PCR-test/antigeen-test* van een van je nauwe contacten?

Als de PCR-test een positieve uitslag geeft, worden alle personen uit het gezelschap (de nauwe contacten-bubbel) gevraagd het Buitenkunst-terrein te verlaten en thuis vijf dagen in quarantaine te gaan. Op de vijfde dag na het laatste contact met de persoon die Corona heeft, mag je een PCR-test bij de GGD, of een antigeen-sneltest* bij een commerciële partij doen. Is deze uitslag negatief, dan mag je uit quarantaine.

De 5 dagen quarantaine geldt niet voor:

 • Het meer dan 14 dagen geleden is dat je een 2e prik hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna.
 • Het meer dan 14 dagen geleden is dat je één prik hebt gehad met het vaccin van Janssen.
 • Het meer dan 14 dagen geleden is dat je één prik hebt gehad (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) en je daarvoor corona hebt gehad.
 • Je binnen de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad.

Ben je beschermd tegen corona? Dan hoef je niet in quarantaine en mag je in navolging van het RIVM op het Buitenkunst-terrein blijven en deelnemen aan de workshops. Wel is het extra belangrijk om je gezondheid goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij het coronavirus? Neem dan niet meer deel aan het programma, laat je z.s.m. testen (geen zelftest, maar PCR of erkende antigeen-sneltest).

* Welke antigeen-sneltesten van commerciële aanbieders zijn door het RIVM gevalideerd?

Het RIVM doet samen met de GGD onderzoek naar de betrouwbaarheid van sneltesten. Een klein aantal sneltesten is gevalideerd. Hiervan is vastgesteld dat een positief resultaat voldoende betrouwbaar is. Dit betekent dat bij een positieve uitslag van deze testen geen aanvullende PCR-test nodig is. Het gaat om deze vijf sneltesten (door een commerciële partij afgenomen):

 • Panbio COVID-19 Ag rapid test van Abbott
 • Veritor COVID test van Becton Dickinson
 • SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche (deze test wordt gebruikt via spoedtest.nl)
 • Sofia SARS Antigen FIA van Quidel
 • Standard F-Covid-19 Ag FIA van SD biosensor

Een antigeen-sneltest is alleen niet geschikt als je met kwetsbare groepen werkt (bijvoorbeeld in de zorg), als je in een medische risicogroep valt, of als je ernstig ziek bent.