Buitenkunst RANDMEER protocol maatregelen COVID19 voor deelnemers

Versie # 6          13-07-2020

Gebaseerd op de versoepelingen per 1 juli 2020 door de rijksoverheid, openstelling Buitenkunst Randmeer d.d. 4 juli a.s.

Dit protocol omvat richtlijnen inzake hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels. Deze hebben als doel de overdracht van COVID-19 te minimaliseren tot het uiterste en een veilige plek te creëren voor de bezoekers en medewerkers van Buitenkunst.

Vooraf

 • De bezoekers worden voor aanvang van hun bezoek ingelicht over de maatregelen en protocollen op het terrein
 • Bezoekers worden gevraagd of zij COVID-19 gerelateerde klachten (zoals beschreven door het RIVM) hebben, of bij iemand in huis wonen met deze klachten. We vragen van iedereen bij aankomst een bevestiging en een verklaring omtrent gezondheid te ondertekenen. Heb je klachten, dan kun je niet naar Buitenkunst komen.
 • Bezoekers zijn allen geregistreerd en hebben vooraf betaald voor het verblijf.

Aankomst & Registratie deelnemers

 • Op de dag van aankomst is iedereen tussen 14:00 en 23:00 uur welkom. Deelnemers hoeven zich niet eerst aan te melden, voordat zij hun tent opzetten. Hierdoor verspreiden we het aanmeldingsproces over de middag en de avond, en als het nodig is de volgende dag.
 • Het aanmelden bij de receptie gebeurt in de buitenlucht (buiten de administratiekeet). Per gezin of andere geregistreerde deelnemers vragen we 1 lid zich te melden voor allen. Bij aanmelding wordt iedere deelnemer nogmaals gevraagd of er klachten zijn.
 • Wij staan dit jaar geen extra overnachtingen toe van niet vooraf geregistreerde bezoekers korter dan een verblijf van 1 week.
 • Alle deelnemers zijn bij ons geregistreerd met volledige NAW-gegevens en goed bereikbaar, mocht er bij infectie snel gewaarschuwd moeten worden.

Kamperen

 • Op het terrein is gemiddeld 100 m2 per tent beschikbaar.
 • We controleren op voldoende afstand per ‘huishouden’ en vragen indien nodig meer afstand te creëren tussen de tenten.
 • Op het hele terrein is er meer aandacht voor looproutes, hygiëne en ruimte.

Extra hygiëne sanitairgebouwen

 • Bij de toiletgebouwen zetten we extra zeeppompjes & waar mogelijk papieren handdoekjes neer en herinneringen aan hygiënemaatregelen.
 • Het schoonmaakteam reinigt regelmatig belangrijke contactpunten en zal het sanitair vaker schoonmaken. RIVM: “De kans dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt door het gebruik van een gemeenschappelijke douche of toiletruimte op camping of zwembad is heel erg klein. Het virus kan wel aanwezig zijn in ontlasting of urine, maar er is geen bewijs voor besmetting via een toilet.” Algemene hygiëne, handen wassen en goede ventilatie is hier het belangrijkste. 
 • Via een routing zal duidelijk zijn via welke kant je het toiletgebouw kan betreden, en welke kant de uitgang is, om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te creëren.

Receptie/Administratie

 • De receptie is gedurende de week geopend en wordt bemand door 1 medewerker. Er worden maximaal 2 mensen per bezoek binnen gelaten.
 • Gasten wordt gevraagd de receptie alleen bij urgente vragen te betreden en de meeste gesprekken zullen buiten op de veranda gevoerd worden.
 • De aanwezige faciliteiten als printer & kopieerapparaat zijn alleen beschikbaar voor medewerkers.
 • EHBO; in geval van klein letsel, zoals het verwijderen van teken e.d. zal de receptiemedewerker instructie geven in geval van een kind aan de ouder/begeleider of aan de volwassenen zichzelf te helpen. Mocht dit niet haalbaar zijn, zal onze medewerker de benodigde hulp verlenen. Oproep: neem zoveel mogelijk eigen EHBO spullen mee (tekenpen, pleisters, paracetamol, pincet, jodiumzalf e.d.).

Workshops

 • Voor elke leeftijdsgroep worden activiteiten aangeboden op het terrein. De workshops zijn onderverdeeld in 5 leeftijdscategorieën:
  • Kleuters (3 -5)
  • Kinderen (6-11)
  • Jongeren (12-16)
  • Jongvolwassenen (TTL) (16-23)
  • Volwassenen (16+)
 • Elke leeftijdsgroep en elke workshop heeft een eigen werkplek op het terrein. Er wordt vooral in openlucht gewerkt maar voor slecht weer en een aantal activiteiten met een hoge geluidsdruk zijn er werktenten. Deze werktenten zijn berekend met de 1,5 meter in acht nemend op max. 20 personen per tent. De tenten kunnen aan de zijkanten open zodat deze ook als uitsluitend overkapping kunnen dienen.

Kleuters, Kinderen & Jongeren

 • Voor de kleuters en kinderen en jongeren tot 18 jaar gelden de maatregelen over afstand houden niet. Wel zal er extra aandacht zijn voor hygiëne. Kinderen tot 12 jaar hoeven ook geen afstand te houden tot volwassenen/de medewerkers. 

 Volwassenen

 • We gaan ervan uit dat alle deelnemers elke activiteit met schone handen beginnen. Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep. Voor wie wil is er desinfecterende gel aanwezig. (Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is. Als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden, aldus RIVM). Verder worden workshop-materialen niet gedesinfecteerd. Het RIVM zegt daarover: “We raden af om in openbare (buiten)ruimte desinfectiemiddelen te gebruiken. De kans is zeer klein dat iemand besmet wordt via bijvoorbeeld vloeren, bankjes, speeltoestellen in een speeltuin of relingen op het station. […] Het voegt niets toe en het kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarbij kunnen ziekteverwekkers ongevoelig worden voor een desinfectiemiddel als je het vaak gebruikt.
 • Volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Rijksoverheid: “Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  Ook tijdens sportlessen is er per 1 juli voor alle leeftijden normaal spelcontact toegestaan. Binnen onze Buitenkunstworkshops is normaal ‘spel-contact’ dus ook toegestaan. Belangrijk is wel dat binnen de workshops ieders grens gerespecteerd wordt.
 • Ook zingen in koren is weer toegestaan. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.
  De zangprogramma’s en muziekprogramma’s (blaasinstrumenten) zullen expliciet rekening houden met de 1,5 meter afstand, en een maximaal aantal deelnemers en zo veel mogelijk in de buitenlucht plaatsvinden, of in een tent met geopende zijwanden/zijzeilen. Ventilatie en buitenlucht maken de kans op eventuele besmetting aanzienlijk kleiner. Waar nodig zullen er schotten aanwezig zijn.

Presentaties, exposities en aankondigingen

 • Er geldt vanaf 1 juli geen limiet voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, als iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er vooraf wordt gereserveerd. (Zonder ‘reservering’, zijn buiten concerten en openluchtvoorstellingen toegestaan tot max. 250 bezoekers.) In de presentaties, activiteiten, en aankondigingen wordt rekening gehouden met de benodigde afstand onderling. 
 • We kiezen voor diverse vormen van presenteren met heldere en beheersbare routings.
 • Op het kampeerterrein worden meerdere plekken ingericht waar de activiteiten kunnen worden aangekondigd of gepresenteerd zodat men ook in kleinere groepen samen kan komen.

Vervoer

 • De meeste deelnemers komen met eigen vervoer of worden gebracht. Enkele deelnemers en medewerkers komen met de trein.
 • Buitenkunst organiseert met een eigen busje het vervoer tussen het station ’t Harde en het Buitenkunst-terrein. Hierbij proberen we afstand te houden, maar – net als in het reguliere OV – zal 1,5 meter niet haalbaar zijn. Iedereen zal in het busje het mondkapje aanhouden dat zij in de trein droegen.
 • Voor het instappen zal gevraagd worden of er iemand is met gezondheidsklachten. Personen worden geweigerd als zij koorts, verkoudheidsklachten (neus, keel, hoest) of benauwdheid hebben.

Restaurant

 • Het restaurant heeft 1 ingang en meerdere uitgangen en een routing om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te creëren.
 • Het terras is vergroot en we maken een vaste opstelling die de 1,5 meter waarborgt.
 • Binnen mogen maximaal 100 gasten tegelijkertijd aanwezig zijn, zonder reservering of gezondheisdcheck. Mét reservering en gezondheidscheck (bestaande uit vragen over klachten), is er geen maximum aantal mits de 1,5 meter onderling gewaarborgd wordt. 
 • De bezoeker bestelt bij een van de bestelpunten. Drank wordt ter plekke meegegeven aan de bar. Ontbijt, lunch en diner wordt aan tafel geserveerd.
 • Het is ook mogelijk om eten en drinken mee te nemen naar de eigen tent.
 • Om te grote rijen te voorkomen werken we met 3 verschillende bestelpunten voor het bestellen van eten en drinken.
 • De tijden waarbinnen de keuken open is zullen worden verruimd om de restaurantbezoekers te verspreiden.
 • De tafels zullen gereinigd worden na elke genuttigde maaltijd.
 • Normaliter heeft Buitenkunst Randmeer in de avonduren een gezamenlijke vuurplek. Deze zomer zal deze vuurplek gesloten zijn. Wel zorgen wij voor meerdere alternatieve avondplekken om mensen gelegenheid te geven in kleinere groepen bij elkaar te zijn.

Wat kun je zelf doen?

 • Geef elkaar de ruimte.
 • Houd je aan de algemene hygiëne maatregelen (RIVM; handen wassen, in elleboog hoesten) en houd genoeg afstand van gasten die niet bij het eigen gezelschap horen.
 • Wordt het te druk, zoek dan een andere plek op.
 • Betaal zoveel mogelijk met pin.
 • Heb geduld en wees lief voor elkaar.
 • Ga met respect met elkaar om, en met ieder zijn visie en denkwijze, en handel verstandig zodat de Buitenkunst-weken doorgang kunnen vinden.
 • Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke huisarts en informeer ons.

Naleving

Wij zullen alles in het werk stellen het mogelijk te maken voor de deelnemers zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij zullen de maatregelen en protocollen op diverse plekken goed zichtbaar communiceren aan de bezoekers en hen attenderen op de wijzigingen en gedragsregels. De coördinatoren zien toe op die naleving. Bij het expliciet niet naleven, en waar dit tot overlast voor de overige bezoekers oplevert, zullen wij vragen het terrein te verlaten.

In praktijk

Op het kampeerterrein en binnen de activiteiten gaan wij met respect voor ieders gezondheid en wens met elkaar om. Natuurlijk op gepaste afstand. Wij vertrouwen op uw gezond verstand.

Door te werken in niet te grote groepen, aanpassingen in de ruimte, een gezondheidscheck, en extra hygiënemaatregelen te nemen, kunnen we het risico op eventuele besmetting minimaliseren. Wij begrijpen als mensen dit voor henzelf toch niet prettig vinden. Het stond hen dan ook vrij om tot 21 juni kosteloos te annuleren. Vanaf 22 juni gelden onze normale annuleringsregelingen weer.

Geboekt en toch klachten?

Als je voor aanvang van de week zelf Corona-gerelateerde klachten hebt, of huisgenoten die koorts en/of benauwdheid hebben? Dan moet je in navolging van het RIVM thuis blijven. Neem in dit geval altijd telefonisch contact met ons op (020-6381978).