Buitenkunst Drenthe protocol maatregelen COVID19 voor deelnemers

Versie # 4          13-07-2020

Gebaseerd op versoepelingen per 1 juli 2020 door de rijksoverheid, openstelling Buitenkunst Drenthe d.d. 11 juli a.s.

Dit protocol omvat richtlijnen inzake hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels. Deze hebben als doel de overdracht van COVID-19 te minimaliseren tot het uiterste en een veilige plek te creëren voor de bezoekers en medewerkers van Buitenkunst.

Vooraf

 • Deelnemers worden voor aanvang van hun bezoek ingelicht over de maatregelen en protocollen op het terrein.
 • Deelnemers worden gevraagd of zij COVID-19 gerelateerde klachten (zoals beschreven door het RIVM) hebben, of bij iemand in huis wonen met deze klachten. We vragen van iedereen bij aankomst een bevestiging en een verklaring omtrent gezondheid te ondertekenen. Hebben zij klachten kunnen zij niet naar Buitenkunst komen.
 • Deelnemers zijn allen geregistreerd en hebben vooraf betaald voor het verblijf.

Aankomst & Registratie deelnemers

 • Op de dag van aankomst is iedereen tussen 14:00 en 23:00 uur welkom. Deelnemers hoeven zich niet per se eerst aan te melden, voordat zij hun tent opzetten. Hierdoor verspreiden we het aanmeldingsproces over de middag en de avond, en als het nodig is de volgende dag.
 • Het aanmelden bij de receptie gebeurt in een grote werkten met voldoende ventilatie en een in- en uitgang. Per gezin of andere geregistreerde deelnemers vragen we 1 lid zich te melden voor allen. 
 • Wij staan dit jaar geen extra overnachtingen toe van niet vooraf geregistreerde bezoekers korter dan een verblijf van 1 week.
 • Alle deelnemers zijn bij ons geregistreerd met volledige NAW-gegevens en goed bereikbaar, mocht er bij infectie snel gewaarschuwd moeten worden.

Receptie/Administratie

 • De administratie is gedurende de week geopend, en we zijn goed bereikbaar voor vragen en calamiteiten. Er worden maximaal 3 mensen per bezoek binnengelaten.
 • EHBO; in geval van klein letsel, zoals het verwijderen van teken e.d. zal de medewerker op de administratie instructie geven in geval van een kind aan de ouder/begeleider of aan de volwassenen zichzelf te helpen. Mocht dit niet haalbaar zijn, zal onze medewerker de benodigde hulp verlenen. Oproep: neem zoveel mogelijk eigen EHBO spullen mee (tekenpen, pleisters, pincet, jodiumzalf e.d.).

Workshops

 • Voor elke leeftijdsgroep worden activiteiten aangeboden op het terrein. De workshops zijn onderverdeeld in vier leeftijdscategorieën:
  Kleuters (3 -5)
  Kinderen (6-11)
  Jongeren (12-15)
  Volwassenen (16+)
 • Elke leeftijdsgroep en elke workshop heeft een eigen werkplek op het terrein. Er wordt vooral in de open lucht gewerkt maar voor slecht weer zijn er werktenten. Dit jaar zullen het meer en soms grotere tenten zijn. Deze werktenten zijn berekend met de 1,5 meter in acht nemend op een maximaal aantal personen per tent. De tenten kunnen aan de zijkanten open zodat deze ook als uitsluitend overkapping kunnen dienen.

Kleuters, Kinderen & Jongeren

 • Voor de kleuters, kinderen en jongeren tot 18 jaar gelden de maatregelen over afstand houden niet. Wel zal er extra aandacht zijn voor hygiëne. Kinderen tot 12 jaar hoeven ook geen afstand te houden tot volwassenen/de medewerkers. 

Volwassenen

 • Wij vullen het informatiebord waar de mededelingen en het dagelijks keuzeprogramma op staat aan met nog twee extra borden waardoor verspreid over het terrein de deelnemers op hun eigen tijd en inschatting de informatie tot zich kunnen nemen.
 • Op het kampeerterrein worden meerdere plekken ingericht waar de activiteiten kunnen worden aangekondigd. 
 • Iedereen kan nog steeds kiezen uit het totale aanbod. Op verschillende plekken op het terrein is het aanbod op de programmaborden te zien. Je gaat naar de aangewezen plek voor die discipline (theater & dans, instrumentale muziek, zang, beeldende kunst, schrijven) waar je na een gezamenlijke bijeenkomst op die plek, een definitieve keuze maakt voor die dag. 
 • Volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Rijksoverheid: “Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).” Ook tijdens sportlessen is er per 1 juli voor alle leeftijden normaal spelcontact toegestaan. Binnen onze workshops is normaal ‘spel-contact’ dus ook toegestaan. Belangrijk is wel dat binnen de workshops ieders grens gerespecteerd wordt.
 • Ook het zingen in koren weer is toegestaan. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.
  De zangprogramma’s en muziekprogramma’s (blaasinstrumenten) zullen expliciet rekening houden met de 1,5 meter afstand, en een maximaal aantal deelnemers en zo mogelijk in de buitenlucht plaatsvinden, of in een tent met geopende zijwanden/zijzeilen. Ventilatie en buitenlucht maken de kans op eventuele besmetting minimaal.
 • We gaan ervan uit dat alle deelnemers elke activiteit met schone handen beginnen. Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep. Voor wie wil is er desinfecterende gel aanwezig. (Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is. Als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden, aldus RIVM). Verder worden workshop-materialen niet gedesinfecteerd. Het RIVM zegt daarover: “We raden af om in openbare (buiten)ruimte desinfectiemiddelen te gebruiken. De kans is zeer klein dat iemand besmet wordt via bijvoorbeeld vloeren, bankjes, speeltoestellen in een speeltuin of relingen op het station. […] Het voegt niets toe en het kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarbij kunnen ziekteverwekkers ongevoelig worden voor een desinfectiemiddel als je het vaak gebruikt.

Presentaties, exposities & aankondigingen

 • Er geldt vanaf 1 juli geen limiet voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, als iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er vooraf wordt gereserveerd. (Zonder ‘reservering’, zijn buiten-concerten en openluchtvoorstellingen toegestaan tot max. 250 bezoekers.) In de presentaties, activiteiten, en aankondigingen wordt rekening gehouden met de benodigde afstand onderling.
 • We kiezen voor diverse vormen van presenteren met heldere en beheersbare routings.
 • Op het kampeerterrein worden meerdere plekken ingericht waar de activiteiten kunnen worden aangekondigd en gepresenteerd zodat tegelijkertijd in kleinere groepen samenkomen mogelijk is. 
 • Normaliter heeft Buitenkunst Drenthe in de avonduren een grote gezamenlijke vuurplek. Deze zomer zal deze plek er niet zijn, maar er zijn, ruim opgezet, kleine vuurschalen geplaatst. .

Extra hygiëne sanitairgebouwen

 • Bij de toiletgebouwen zetten we extra zeeppompjes & waar mogelijk papieren handdoekjes neer en herinneringen aan hygiënemaatregelen.
 • Het schoonmaakteam reinigt regelmatig belangrijke contactpunten en zal het sanitair vaker schoonmaken. RIVM: “De kans dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt door het gebruik van een gemeenschappelijke douche of toiletruimte op camping of zwembad is heel erg klein. Het virus kan wel aanwezig zijn in ontlasting of urine, maar er is geen bewijs voor besmetting via een toilet.” Algemene hygiëne, handen wassen en goede ventilatie is hier het belangrijkste. 
 • Via een routing zal duidelijk zijn via welke kant je het toiletgebouw kan betreden, en welke kant de uitgang is, om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te creëren.

Vervoer

 • De meeste deelnemers komen met eigen vervoer. Enkele deelnemers en medewerkers komen met de trein. Normaliter vervoeren wij met een eigen busje de reizigers tussen Schoonloo (halte Rotonde) en het Buitenkunst-terrein. Nu zullen wij enkel hun bagage vervoeren en de reizigers vragen te lopen naar het terrein (15 min. door het bos).

Wat kun je zelf doen?

 • Geef elkaar de ruimte.
 • Houd je aan de algemene hygiëne maatregelen (RIVM; handen wassen, in elleboog hoesten) en houd genoeg afstand van deelnemers die niet bij het eigen gezelschap horen.
 • Wordt het te druk, zoek dan een andere plek op.
 • Heb geduld en wees lief voor elkaar.
 • Ga met respect met elkaar om, en met ieder zijn visie en denkwijze, en handel verstandig zodat de Buitenkunst-weken doorgang kunnen vinden.
 • Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke huisarts en informeer ons.

Naleving

Wij zullen alles in het werk stellen het mogelijk te maken voor de deelnemers zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij zullen de maatregelen en protocollen op diverse plekken goed zichtbaar communiceren aan de bezoekers en hen attenderen op de wijzigingen en gedragsregels. De coördinatoren zien toe op die naleving. Bij het expliciet niet naleven, en waar dit tot overlast voor de overige bezoekers oplevert, zullen wij vragen het terrein te verlaten.


In de praktijk

Op het kampeerterrein en binnen de activiteiten gaan wij met respect voor ieders gezondheid en wens met elkaar om. Natuurlijk op gepaste afstand. Wij vertrouwen op uw gezond verstand.
Door te werken in niet te grote groepen, aanpassingen in de ruimte, een gezondheidscheck, en extra hygiënemaatregelen te nemen, kunnen we het risico op eventuele besmetting minimaliseren. Wij begrijpen als mensen dit voor henzelf toch niet prettig vinden. Het stond hen dan ook vrij om tot 27 juni kosteloos te annuleren (graag per mail naar admi@buitenkunst.nl). Vanaf 28 juni gelden de normale annuleringsregelingen weer.


Geboekt en toch klachten?

Als je voor aanvang van de week zelf Corona-gerelateerde klachten hebt, of huisgenoten die koorts en/of benauwdheid hebben? Dan moet je in navolging van de richtlijnen van het RIVM thuis blijven. Neem in dit geval telefonisch contact met ons op (020-6381978).