Buitenkunst Drenthe protocol maatregelen COVID19 voor deelnemers

Versie # 6          09-07-2021

Gebaseerd op de maatregelen van 9 juli 2021 door de rijksoverheid, openstelling Buitenkunst Drenthe d.d. 10 juli a.s.

Dit protocol omvat richtlijnen inzake hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels. Deze hebben als doel de overdracht van COVID-19 te minimaliseren tot het uiterste en een veilige plek te creëren voor de bezoekers en medewerkers van Buitenkunst.

Vooraf

 • Deelnemers worden voor aanvang van hun bezoek ingelicht over de maatregelen en protocollen op het terrein.
 • Bezoekers worden gevraagd of zij COVID-19 gerelateerde klachten hebben, of bij iemand in huis wonen met deze klachten. We vragen van iedereen bij aankomst een bevestiging en een verklaring omtrent gezondheid te ondertekenen. Heb je klachten, dan kun je niet naar Buitenkunst komen.
 • Deelnemers zijn allen geregistreerd en hebben vooraf betaald voor het verblijf.

Aankomst & Registratie deelnemers

 • Op de dag van aankomst is iedereen tussen 14:00 en 23:00 uur welkom. Deelnemers hoeven zich niet per se eerst aan te melden, voordat zij hun tent opzetten. Hierdoor verspreiden we het aanmeldingsproces over de middag en de avond, en als het nodig is de volgende dag.
 • Het aanmelden bij de receptie gebeurt in een grote werktent met voldoende ventilatie en een in- en uitgang. Per gezin of andere geregistreerde deelnemers vragen we één lid zich te melden voor allen. 
 • Alle deelnemers zijn bij ons geregistreerd met volledige NAW-gegevens en goed bereikbaar, mocht er bij infectie snel gewaarschuwd moeten worden.

Receptie/Administratie

 • De administratie is gedurende de week geopend, en we zijn goed bereikbaar voor vragen en calamiteiten. Er worden maximaal drie mensen per bezoek binnengelaten.
 • EHBO; in geval van klein letsel, zoals het verwijderen van teken e.d. zal de medewerker op de administratie instructie geven in geval van een kind aan de ouder/begeleider of aan de volwassenen zichzelf te helpen. Mocht dit niet haalbaar zijn, zal onze medewerker de benodigde hulp verlenen. Oproep: neem zoveel mogelijk eigen EHBO spullen mee (tekenpen, pleisters, pincet, jodiumzalf e.d.).

Workshops

 • Voor elke leeftijdsgroep worden activiteiten aangeboden op het terrein. De workshops zijn onderverdeeld in vier leeftijdscategorieën:
  Kleuters (3 -5)
  Kinderen (6-11)
  Jongeren (12-15)
  Volwassenen (16+)
 • Elke leeftijdsgroep en elke workshop heeft een eigen werkplek op het terrein. Er wordt vooral in de open lucht gewerkt maar voor slecht weer zijn er werktenten. Dit jaar zullen het meer en soms grotere tenten zijn. Deze werktenten zijn berekend op de 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. De tenten kunnen aan de zijkanten open zodat deze ook als uitsluitend overkapping kunnen dienen. Ventilatie en buitenlucht maken de kans op eventuele besmetting minimaal.

Kleuters, Kinderen & Jongeren

 • Voor de kleuters, kinderen en jongeren tot 18 jaar gelden de maatregelen over afstand houden niet. Wel zal er extra aandacht zijn voor hygiëne. 

Volwassenen

 • Wij vullen het informatiebord waar de mededelingen en het dagelijks keuzeprogramma op staat aan met nog een extra bord waardoor er meer spreiding is over het terrein en de deelnemers op hun eigen tijd de informatie tot zich kunnen nemen.
 • Op het kampeerterrein worden meerdere plekken ingericht waar de activiteiten kunnen worden aangekondigd. 
 • Iedereen kan nog steeds kiezen uit het totale aanbod. Je gaat naar de aangewezen plek voor die discipline (theater & dans, instrumentale muziek, zang, beeldende kunst, schrijven) waar je na een gezamenlijke bijeenkomst op die plek, een definitieve keuze maakt voor die dag. 
 • Volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen ook kunst beoefenen, repeteren en optreden. Binnen en buiten, zonder een maximale groepsgrootte. Ook zingen mag weer en er mag publiek aanwezig zijn. De 1,5 meter afstand tot de ander wordt gehouden, waar dat mogelijk is. “Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening.” (Rijksoverheid). Belangrijk is dat binnen de workshops ieders grens gerespecteerd wordt.
 • We gaan ervan uit dat alle deelnemers elke activiteit met schone handen beginnen. Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep. Voor wie wil is er desinfecterende gel aanwezig. (Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is. Als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden, aldus RIVM). Verder worden workshop-materialen niet gedesinfecteerd. Het RIVM zegt daarover: “We raden af om in openbare (buiten)ruimte desinfectiemiddelen te gebruiken. De kans is zeer klein dat iemand besmet wordt via bijvoorbeeld vloeren, bankjes, speeltoestellen in een speeltuin of relingen op het station. […] Het voegt niets toe en het kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarbij kunnen ziekteverwekkers ongevoelig worden voor een desinfectiemiddel als je het vaak gebruikt.

Presentaties, exposities & aankondigingen

 • Er is geen beperking meer op groepsgrootte (binnen en buiten). Wel moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd worden.
 • Bij voorstellingen/concerten zijn vaste zitplekken verplicht.
 • In doorstroomlocaties (zoals een museum) mag er 1 bezoeker per 5m2 op 1,5 meter aanwezig zijn. Wij zullen de presentaties zo vormgeven dat we aan de benodigde afstand voldoen. 
 • We kiezen voor diverse vormen van presenteren met heldere en beheersbare routings.
 • Op het kampeerterrein worden meerdere plekken ingericht waar de activiteiten kunnen worden aangekondigd en gepresenteerd zodat tegelijkertijd in kleinere groepen samenkomen mogelijk is. 
 • Normaliter heeft Buitenkunst Drenthe in de avonduren een grote gezamenlijke vuurplek. Deze zomer zal deze plek er ook niet zijn, maar er zullen er net als vorig jaar, ruim opgezet, kleine vuurschalen geplaatst worden.

Extra hygiëne sanitairgebouwen

 • Bij de toiletgebouwen zetten we extra zeeppompjes & waar mogelijk papieren handdoekjes neer en herinneringen aan hygiënemaatregelen.
 • Het schoonmaakteam reinigt regelmatig belangrijke contactpunten en zal het sanitair vaker schoonmaken. RIVM: “De kans dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt door het gebruik van een gemeenschappelijke douche of toiletruimte op camping of zwembad is heel erg klein. Het virus kan wel aanwezig zijn in ontlasting of urine, maar er is geen bewijs voor besmetting via een toilet.” Algemene hygiëne, handen wassen en goede ventilatie is hier het belangrijkste. 
 • Via een routing zal duidelijk zijn via welke kant je het toiletgebouw kan betreden, en welke kant de uitgang is, om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te creëren.

Vervoer

 • De meeste deelnemers komen met eigen vervoer. Enkele deelnemers en medewerkers komen met de trein. Normaliter vervoeren wij met een eigen busje de reizigers tussen Schoonloo (halte Rotonde) en het Buitenkunst-terrein. Nu zullen wij enkel hun bagage vervoeren en de reizigers vragen te lopen naar het terrein (15 min. door het bos).

Wat kun je zelf doen?

 • Kom niet als je klachten hebt of in contact bent geweest met iemand die COVID-19 positief is getest, tenzij je vijf dagen na dit contact een negatieve testuitslag hebt.
 • Geef elkaar de ruimte.
 • Houd je aan de algemene hygiëne maatregelen (RIVM; handen wassen, in elleboog hoesten) en houd genoeg afstand van deelnemers die niet bij het eigen gezelschap horen.
 • Wordt het te druk, zoek dan een andere plek op.
 • Heb geduld en wees lief voor elkaar.
 • Ga met respect met elkaar om, en met ieder zijn visie en denkwijze, en handel verstandig zodat de Buitenkunst-weken doorgang kunnen vinden.
 • Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke huisarts en informeer ons.

Naleving

Wij zullen alles in het werk stellen het mogelijk te maken voor de deelnemers zich aan de richtlijnen te houden. De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij zullen de maatregelen en protocollen communiceren aan de bezoekers en hen attenderen op de wijzigingen en gedragsregels. De coördinatoren zien toe op de naleving. Bij het expliciet niet naleven, en waar dit tot overlast voor de overige bezoekers oplevert, zullen wij vragen het terrein te verlaten.


In de praktijk

Op het kampeerterrein en binnen de activiteiten gaan wij met respect voor ieders gezondheid en wens met elkaar om. Wij vertrouwen op uw gezond verstand.
Door te werken in niet te grote groepen, aanpassingen in de ruimte, een gezondheidscheck, en extra hygiënemaatregelen te nemen, kunnen we het risico op eventuele besmetting minimaliseren.

 

Geboekt en toch klachten?

Als je voor aanvang van de week zelf Corona-gerelateerde klachten hebt, of huisgenoten die koorts en/of benauwdheid hebben? Dan moet je in navolging van de richtlijnen van het RIVM thuis blijven. Neem in dit geval telefonisch contact met ons op (020-6381978).