Gedragscode Veilige werkvloer Buitenkunst

BUITENKUNST vindt een open en veilige omgeving voor zowel deelnemers als medewerkers essentieel. Daarom ondertekenen wij de volgende uitgangspunten (die uiteraard een vanzelfsprekendheid zouden moeten zijn):

  • Iedereen mag zijn wie hij/zij/hen is.
  • Buitenkunst wil en moet voor iedereen een veilige plek zijn.
  • We gaan respectvol met elkaar om tijdens en na de workshops.
  • Dit betekent ook dat er van iedereen verwacht wordt om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met gegevens en kunstuitingen van de ander. Openbaar dus nooit iets zonder toestemming.

Voel je je niet veilig en/of gerespecteerd? Zit je ergens mee? Of is er iets of iemand waarbij jij je niet prettig voelt?
Grensoverschrijdend gedrag is alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en andere vormen van ongewenst gedrag die persoonlijke grenzen overschrijden. Kom je in de situatie waarin jouw grenzen overschreden worden?

Wat te doen

  • Probeer je direct uit te spreken. Wanneer het je overkomt, maar ook wanneer je er getuige van bent. Het is niet alleen aan de slachtoffers om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag.
  • Je kunt contact zoeken met iemand die je vertrouwt.
  • Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Buitenkunst. Dat is Ymkje Faber. Zij is opgeleid als geestelijk verzorger (Universiteit van Humanistiek) en heeft ook geheimhoudingsplicht. Ymkje@buitenkunst.nl
  • Je kunt ook een melding bij MORES maken https://mores.online/. MORES is het Meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector en is een gezamenlijk initiatief van verschillende organisaties in de creatieve sector die een veilige plek voor haar leden wil. Alle klachten worden discreet behandeld. Het kan zelfs anoniem als je je daar beter bij voelt. Elke melding die een individu maakt bij MORES, wordt in behandeling genomen.
  • Heb je andere hulp nodig? Weet dat MIND Korrelatie bestaat. Zij geven anoniem professionele, psychische en psychosociale hulp aan iedereen die hierom vraagt. https://mindkorrelatie.nl 
  • Indien een strafbaar feit is gepleegd volgens het wetboek van strafrecht kun je aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer).

Elk ongemak dat je voelt is de moeite waard uitgezocht te worden. Ook eerdere voorvallen waar je nog steeds mee zit kun je melden. Weet dat elke melding in alle discretie wordt behandeld.