Gedragscode Veilige werkvloer Buitenkunst

BUITENKUNST vindt een open en veilige omgeving voor zowel deelnemers als medewerkers essentieel. Daarom ondertekenen wij de volgende uitgangspunten (die uiteraard een vanzelfsprekendheid zouden moeten zijn):

  • Iedereen mag zijn wie hij/zij/hen is.
  • Buitenkunst wil en moet voor iedereen een veilige plek zijn.
  • We gaan respectvol met elkaar om tijdens en na de workshops.
  • Dit betekent ook dat er van iedereen verwacht wordt om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met gegevens en kunstuitingen van de ander. Openbaar dus nooit iets zonder toestemming.

Voel je je niet veilig en/of gerespecteerd? Zit je ergens mee? Of is er iets of iemand waarbij jij je niet prettig voelt?
Grensoverschrijdend gedrag is alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en andere vormen van ongewenst gedrag die persoonlijke grenzen overschrijden. Kom je in de situatie waarin jouw grenzen overschreden worden?

Wat te doen

  • Probeer je direct uit te spreken. Wanneer het je overkomt, maar ook wanneer je er getuige van bent. Het is niet alleen aan de slachtoffers om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag.
  • Je kunt contact zoeken met iemand die je vertrouwt.
  • Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Buitenkunst. Dat is Pelle Bast. Hij is opgeleid als geestelijk verzorger (Universiteit van Humanistiek & Vrije Universiteit) en heeft ook geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon deelt geen informatie met een ander over dat wat jij met hem deelt. Het is verder belangrijk om te weten dat jij de regie hebt. De vertrouwenspersoon neemt het niet van je over. Pelle is te bereiken via e-mail: bastpelle@gmail.com 
  • Heb je andere hulp nodig? Weet dat MIND Korrelatie bestaat. Zij geven anoniem professionele, psychische en psychosociale hulp aan iedereen die hierom vraagt. https://mindkorrelatie.nl 
  • Indien een strafbaar feit is gepleegd volgens het wetboek van strafrecht kun je aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer).

Elk ongemak dat je voelt is de moeite waard uitgezocht te worden. Ook eerdere voorvallen waar je nog steeds mee zit kun je melden. Weet dat elke melding in alle discretie wordt behandeld.
MORES Online heeft een document samengesteld ‘Handreiking omgangsvormen […]‘ met meer informatie wat te doen met het ervaren van ongewenste omgangsvormen.