Marikens Kennis – Trivium & Quadrivium

Gemengde technieken op papier, afmetingen tweeluik: (2x) 125 x 200 cm, 2018.

 

Yette: “Ik kies voor dit werk omdat ik voor deze twee panelen niet eerder zoveel onderzoek deed om een werk tot stand te laten komen. Dit was voor mij een nieuwe werkwijze waardoor er ook andere beelden ontstonden dan voorheen. Ik schilder, teken, fotografeer altijd mensen, met name portretten, en laat mij leiden door de sfeer die zij om zich heen hebben. Bij Mariken ben ik echter uitgegaan van dat wat er over haar geschreven is en heb ik veel meer het verhaal wat zij met zich meebrengt proberen uit te beelden. Daardoor zijn er ook veel meer beeldelementen in het werk terug te vinden.”

 

Yette deed onderzoek naar Mariken van Nimwegen en de periode dat ze met Moenen (de duivel) optrok. Via de Nijmeegse archieven mocht ze het middeleeuwse mirakelspel lezen, wat nog knap lastig bleek i.v.m het oude taalgebruik.

Vrouwen met kennis waren dun gezaaid in die tijd. Marieken leerde de zeven vrije kunsten van Moenen, onder verdeeld in Trivium (taalkunde, logica en retorica) en Quadrivium (aritmetica, geometria, musica en astronomia). Het was zeer bijzonder, en bovendien zeer ongepast, als een vrouw kennis had en deze deelde. Mariken oreerde in kroegen en ontregelde zo haar publiek, waardoor Moenen kans zag mensen tegen elkaar uit te spelen, vechtpartijen aan te wakkeren en dood en verderf te zaaien.

 

Yette: “De wijsheid van Mariken en de zeven vrije kunsten heb ik verwerkt in twee mixed media panelen: Trivium & Quadrivium. Aangezien Mariken van Nimwegen een christelijk mirakelspel is kon ik het niet nalaten er een christelijke verwijzing in terug te laten komen; een appel etende Eva. De verdere inhoud van het stuk heb ik achterwege gelaten. Mariken zal uiteindelijk zich weer bekeren tot een vrome vrouw en haar kennis loslaten. Uitermate zonde als je het mij vraagt.”

Yette Rohde

Yette Rohde is een kunstenaar die van kinds af aan al naar de interactie zoekt tussen verschillende materialen in het maken van beeldend werk. Zij bouwde dit verder uit door ook verschillende kunstdisciplines, zoals schilderkunst te combineren met theater en fotografie.
Marikens Kennis maakte ze in opdracht van de gemeente Nijmegen voor het Marikenjaar. Deze panelen werden tijdens de expositie in het Huis van Nijmeegse geschiedenis gecombineerd met poëtische geluidsfragmenten geschreven en verwoord door filosoof Mir Marinus.

eerlijk DELEN