EHBO voor zangers

zang

26-28 juni 2020 Weeknr: 862

Zing je graag, maar raak je snel hees of heb je andere problemen met je stem die je zangplezier belemmeren? De stem is een zeer flexibel maar ook gevoelig instrument. Voor vele zangers blijft het zoeken naar de juiste (ont)spanning vaak een moeilijke zoektocht. Zeker als we teveel willen en vragen van ons stemapparaat kan zich dat uiten in stemproblemen en frustraties m.b.t. het zingen. Dit weekend gaan we in een kleine groep ‘back tot the basics’ en op zoek naar het van nature aanwezige potentiaal van de stem. We werken op basis van de Lichtenbergermethode aan de stemklank. Deze methode benaderd de stem niet vanuit een motorische invalshoek (zoals de meeste zangmethodes), maar via de zintuigen, met namen het oor. De oefeningen zijn zeer efficiënt en bevrijden de stem van conditioneringen en gewoonten die onze klank vaak meer belemmeren dan helpen. Het werken in de groep wordt afgewisseld met individuele sessie, waarin aandacht is voor ieders specifieke stemproblemen. Deze intensieve cursus is voor zangers met ervaring, die worstelen met stemproblemen en bereid zijn terug te gaan naar de basis om op een gezonde en natuurlijke manier te leren zingen. Maximaal 8 deelnemers.

Medewerkers:

eerlijk DELEN

Share on facebook
Share on twitter