De kracht van herhaling

zang

27 juli-3 aug 2019 Weeknr: 546

In deze week gaan we vocale werken zingen die zijn opgebouwd uit repeterende fragmenten. We werken met melodische en ritmische patronen, zowel geïmproviseerd, als vanuit bestaand materiaal van componisten als Zap Mama, Bobby McFerrin of Philip Glass. We gaan onderzoeken wat het effect van herhaling is, voor zowel de zanger als de luisteraar. Wat doet het met de opbouw en spanningsboog van een lied? Wat doet het met de sfeer? En hoe maak je zo’n repeterend stuk interessant op het podium? Voor deelnemers die ervaring hebben met meerstemmig zingen, open staan voor eigen inbreng en improvisatie, en gewend zijn uit het hoofd te zingen.

Deze workshop is volgeboekt.

Medewerkers:

eerlijk DELEN

Share on facebook
Share on twitter