Licht

fotografie

20-27 juli 2019 Weeknr: 531

Licht is het belangrijkste ingrediënt van een portret – zonder licht zou er geen foto bestaan. Licht bepaalt niet alleen wat er wel en niet zichtbaar is op een foto, maar ook de emotie, de sfeer en de kracht van een portret. Begrip van belichting is noodzakelijk voor het maken van goede portretfoto’s, en zelfs belangrijker dan het onderwerp, het model of de omgeving. Zonder het juiste licht komen de karakteristieken van de geportretteerde niet uit de verf. Dat is dan ook wat wij gaan doen deze week: zorgen dat de persoonlijkheid en kenmerken van ons model samenvallen met onze keuzes in belichting van het portret.

Deze workshop is volgeboekt.

Medewerkers:

eerlijk DELEN

Share on facebook
Share on twitter