Tekst of geen tekst

theater

31 juli-7 aug 2021 Weeknr: 443

Theater is een medium dat zich door haar taligheid onderscheidt van bijvoorbeeld dans en mime, waar beweging de eerste pijler is. Of van film, waarbij de beeldtaal voorop staat. Toch is er vaak sprake van te veel taalgebruik, met name in improvisaties. Wanneer vertel je met stil spel en wanneer met tekst? En als je tekst gebruikt, kies je dan concreet taalgebruik, of meer poëtisch? En wanneer moet je juist het beeld laten spreken? Of de stilte? Dat zijn vragen die we in deze week gaan onderzoeken. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn: gebruik van bestaande tekst, zelf schrijven, improvisatie met en zonder woorden en beeldend/mimisch theater.

Medewerkers:

eerlijk DELEN

Share on facebook
Share on twitter