Movement Metaphor

dans

31 juli-7 aug 2021 Weeknr: 442

Beweging als vertrekpunt om beelden, gedachten, scenario’s te laten ontstaan, om metaforen aan het licht te laten komen, die we uitwerken tot een scène, tot een dansstuk. Deze dansweek is een onderzoek naar metaforen die voortkomen uit bewegingen en de plaatsing ervan in een context. Bewustzijn van lichaam en ruimte, verkenning en improvisatie zijn de belangrijkste elementen van de workshop, die gebaseerd is op principes en concepten uit de release-techniek, Laban Movement Analysis en Authentic Movement. Deze technieken helpen ons om ons bewegingsrepertoire te verbreden, de metaforen te identificeren, en om ze toe te passen in composities. Danservaring is niet vereist.

Medewerkers:

eerlijk DELEN

Share on facebook
Share on twitter