Groundhog day

schilderen

17-24 juli 2021 Weeknr: 426

In de film Groundhog Day beleeft de hoofdrolspeler dezelfde dag steeds opnieuw. Iedere keer verloopt de dag door opgedane voorkennis net iets anders. Het kunnen anticiperen op wat komen gaat, creëert nieuwe keuzemogelijkheden. Het is een mooie metafoor voor leren. In leren schilderen is de herhaling het meest effectief, herhaling brengt nieuwe oplossingen. Deze week beginnen wij met het poneren van onze probleemstelling, om deze elke dag opnieuw te bekijken. Praktisch gezien betekent dit wellicht dat we hetzelfde werk (schilderij, sculptuur, installatie) elke dag opnieuw beginnen om zo verder te komen. ‘Vallen, opstaan, opnieuw vallen, opnieuw opstaan, beter vallen zodat wij niet hoeven opstaan.’

Deze workshop is volgeboekt.

Medewerkers:

eerlijk DELEN

Share on facebook
Share on twitter