Keuzeprogramma

25 juli-1 aug 2020 Weeknr: 140

PROGRAMMA’S IN BUITENKUNST DRENTHE:
Drenthe is het grootste Buitenkunst-project en heeft dan ook de meeste keuzemogelijkheden. Alle kunstdisciplines komen aan bod: theater, dans, muziek, beeldende kunst en literatuur. Elke dag opnieuw kunt u kiezen uit vaak meer dan tien programma’s. Ook zijn er presentaties, uitvoeringen of exposities waarvan de voorbereiding meerdere dagen in beslag kan nemen.
THEATER: U kunt workshops verwachten op het gebied van teksttheater, bewegingstheater, kleinkunst, mime, enz.. In deze programma’s komen bijvoorbeeld improvisatie, stemgebruik, tekstbehandeling, scènestudie of dramaturgie aan de orde. Ook wordt er regelmatig naar presentaties toegewerkt of een voorstelling gemaakt.
BEELDENDE KUNST: Van tekenen en schilderen via decorbouw en ontwerpen tot programma’s waarin monumentale kunstwerken gemaakt worden. Ook zijn er programma’s op het gebied van kunstbeschouwing, conceptuele kunst en performance-art.
MUZIEK: Op dit project kunt u programma’s verwachten op het gebied van koorzang, compositie, ensemblespel, percussie, improvisatie en het muzikaal experiment.
DANS: Ook wat betreft dans is het aanbod uiteenlopend: van moderne theaterdans-workshops tot trainingen in diverse dansvormen, of het uitwerken van een locatie-project. Aan de orde komen thema’s als partnerwerk, muzikaliteit, ritme, choreografie, theatraliteit, improvisatie enz..
SCHRIJVEN: Ook programma’s op het gebied van taal en tekst hebben een plaats in Buitenkunst Drenthe: bijvoorbeeld proza, poëzie, lied- en toneelteksten en journalistiek.
JONGEREN-KINDEREN-KLEUTERS: Net als voor de volwassenen is er dagelijks een groot aanbod voor kleuters, kinderen en jongeren. De programma’s worden begeleid door professionele medewerkers die, naast hun betrokkenheid met de kunsten, ervaring hebben in het werken met kinderen en jongeren. Anders dan op de locatie Randmeer komen hier verschillende disciplines aan bod: theater, dans, beeldende kunst en muziek. Voor iedere leeftijdsgroep zijn er aparte programma’s met keuzemogelijkheden.

Medewerkers:

'

eerlijk DELEN

Share on facebook
Share on twitter