Robert Roelink

Robert Roelink is een betrokken en rebelse beeldend kunstenaar. Vanuit de haat-liefde verhouding met plastic maakt hij juist met dit hedendaags materiaal schilderijen, collages, beelden, installaties en performances. Een oeuvre wat enerzijds de cultuur van het plastic-tijdperk blootlegt en anderzijds een nieuwe Verlichting verbeeldt. Hij spiegelt deze thema’s aan de kracht van de natuur, voortdurend op zoek naar nieuwe hoop, waarbij de beeldende eigenschappen verwijzen naar ons mens-zijn. In het grensgebied tussen ethiek en esthetiek, schuurt zijn kunst daar waar nodig en doet daarmee een beroep op de betrokkenheid van publiek. Dit engagement is ook het uitgangspunt tijdens workshops op locatie, waarbij materiaal gerecycled wordt vanuit wat reeds bestaat. Met uitwisseling als uitgangspunt beweegt zijn kunst zich uiteenlopend voort. In 1995 heeft Robert zijn studie aan de Kunstacademie in Kampen afgerond en leeft hij sindsdien een nomadisch bestaan. Sinds 2016 vormt hij, naast zijn autonome praktijk, samen met zijn levenspartner kunstenaarsduo VanRoelink.

Credits foto: Femke Van Heugten

Archief Speciale Weken (Randmeer):

(On)natuurlijk
Plastic ART