Femke van Heugten

Het werk van Femke Van Heugten beweegt zich tussen documentaire fotografie en geëngageerde kunst. Sinds haar afstuderen in 2001 aan de Kunstacademie te Breda heeft ze haar blik verbreed en visie verdiept, door onderweg met een analoge camera talloze verhalen te fotograferen. Met oog voor de poëzie van het alledaagse en vanuit het bewustzijn dat een foto zowel een raam als een spiegel is, maakt ze haar ‘stories of stories’, waarbij ieder verhaal draait om de impact van menselijke ontmoetingen en de overlap aan het licht brengt die het leven toont. Kaleidoscopische vertellingen die het individuele en collectieve perspectief met elkaar verbinden. Verzameld vanuit urbane landschappen als Parijs, Londen en New York, tot de natuurlijke decors van rurale gebieden in Europa. Daarnaast maakt ze educatieve producten voor musea, van workshop tot tentoonstellingstekst, waarbij dialoog de rode draad is. Ook vormt ze, sinds 2016, samen met haar levenspartner het kunstenaarsduo VanRoelink.

Credits Foto: Louis Mendes